Κριτικές

INSIDE HITLER'S GREECE: The Experience of Occupation, 1941-1944

Κριτική από τη σύνταξη - Kirkus - Jane Doe

Up-close, anecdotal look at the Nazi occupation in Greece, by Mazower (Modern History and International Relations/University of Essex). What with ideology, global strategies, and battle tales, it's easy to overlook what daily life was like for a non-Aryan nation under the Third Reich. From the German anti-aircraft gun in front of the Temple of Olympus and children playing a few yards from ... Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Κριτικές χρηστών

Όλες οι κριτικές - 1
5 αστέρια - 0
4 αστέρια - 0
3 αστέρια - 0
2 αστέρια - 0
1 αστέρι - 0

Όλες οι κριτικές - 1
Κριτικές χρηστών - 0

Όλες οι κριτικές - 1
Kirkus - 1