Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

RELATING TO THE

INDEPENDENTS,

OR

CONGREGATIONALISTS :

FROM THEIR RISE

TO THE RESTORATION OF THE MONARCHY,

A. D. MDC LX.

BY BENJAMIN IIAN BU RY.

R

VOLUME III,

"DIFFERENCES OF PERSUASION IN MATTERS OF RELIGION, MAY EASILY FALL OUT
WILERE THERE IS THE SAMENESS OF DUTY, ALLEGIANCE, AND SUBJECTION."

ΕΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 1618.

"RENDER THEREFORE UNTO CÆSAR THE THINGS WHICH ARE CÆSAR'S; AND UNTO GOD
THE THINGS THAT ARE GOD's."

MATT. xxii. 21.

c

LONDON;

PRINTED FOR

THE CONGREGATIONAL UNION OF ENGLAND AND WALES.

FISHER, SON, & CO., NEWGATE STREET.
AND JACKSON AND WALFORD, ST. PAUL'S CHURCHYARD.

1844,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

"ATTAMEN, QUONIAM ETIAM RES QUAEQUE MAXIME INITIIS SUIS DEBENTUR, MIHI SATIS FUERIT, SEVISSE POSTERIS ET DEO IMMORTALI : CUJUS NUMEN SUPPLEX PRECOR, PER FILIUM SUUM ET SERVATOREM NOSTRUM, UT HAS,

ET HISCE SIMILES, INTELLECTUS HUMANI VICTIMAS, RELIGIONE, TANQUAM SALE,

RESPERSAS, ET GLORIAE SUAE IMMOLATAS, PROPITIUS ACCIPERE DIGNETUR.".

DE AUGMENTIS SCIENTIARUM, LIB. IX. CAP. III. AD FIN.

A 2

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »