Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 111 - On Linden, when the sun was low, All bloodless lay the untrodden snow ; And dark as winter was the flow Of Iser, rolling rapidly. But Linden saw another sight, When the drum beat at dead of night, Commanding fires of death to light The darkness of her scenery.
Σελίδα 128 - The western tide crept up along the sand, And o'er and o'er the sand, And round and round the sand, As far as eye could see. The rolling mist came down and hid the land: And never home came she.
Σελίδα 109 - In obtuse-angled triangles, if a perpendicular be drawn from either of the acute angles to the opposite side produced, the square on the side subtending the obtuse angle, is greater than the squares on the sides containing the obtuse angle, by twice the rectangle contained by the side upon which, when produced, the perpendicular falls, and the straight line intercepted without the triangle between the perpendicular and the obtuse angle, Let ABC be an obtuse-angled triangle, having the obtuse angle...
Σελίδα 128 - They rowed her in across the rolling foam, The cruel crawling foam, The cruel hungry foam, To her grave beside the sea. But still the boatmen hear her call the cattle home, Across the sands of Dee.
Σελίδα 115 - By the wolf-scaring faggot that guarded the slain, At the dead of the night a sweet vision I saw; And thrice ere the morning I dreamt it again.
Σελίδα 78 - Gainst graver hours that bring constraint To sweeten liberty: Some bold adventurers disdain The limits of their little reign And unknown regions dare descry: Still as they run they look behind, They hear a voice in every wind, And snatch a fearful joy.
Σελίδα 117 - In every triangle, the square of the side subtending either of the acute angles is less than the squares of the sides containing that angle, by twice the rectangle contained by either of these sides, and the straight line intercepted between the perpendicular let fall upon it from the opposite angle, and the acute angle.
Σελίδα 72 - If the square described on one side of a triangle be equal to the sum of the squares described on the other two sides, the angle contained by these two sides is a right angle.
Σελίδα 107 - To basest things. Revenge, at first though sweet, Bitter ere long back on itself recoils...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας