Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

BY

EDWARD E. HOLTON

HEAD OF DEPARTMENT OF
MACHINE SHOP PRACTICE
THE TECHNICAL HIGH SCHOOL
SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS

THE HAYTOL SERIES OF
TEXT BOOKS FOR INDUSTRIAL EDUCATION

EDITED BY FRANK E. MATHEWSON

THE TAYLOR-HOLDEN COMPANY
SPRINGFIELD, MASS. - - - - - 1910

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »