Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

COMPANION TO EUCLID :

BEING A

HELP TO THE UNDERSTANDING AND REMEMBERING

OF THE

FIRST FOUR BOOKS.

WITH A

SET OF IMPROVED FIGURES,

AND AN ORIGINAL DEMONSTRATION OF THE PROPOSITION CALLED

IN EUCLID THE TWELFTH AXIOM.

BY A GRADUATE.

LONDON:

JOHN W. PARKER.
CAMBRIDGE: J. AND J. J. DEIGHTON.

[ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »