Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 243 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal.) 31| gallons = 1 barrel (bbl.) 2 barrels...
Σελίδα 243 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) =1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30|- square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq. mi.) CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu.
Σελίδα 243 - DRY MEASURE 2 pints (pt.) = 1 quart (qt.) 8 quarts =1 peck (pk.) 4 pecks = 1 bushel (bu...
Σελίδα 105 - A sphere is a solid, bounded by one continued convex surface, every point of which is equally distant from a point within, called the centre.
Σελίδα 161 - Face of the Policy. The amount specified to be paid in case of loss is called the face of the policy. The...
Σελίδα 244 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year (yr.) 366 days = 1 leap year About 30 days = 1 month (mo.) 12 months = 1 year VALUE 10 cents (ct.
Σελίδα 243 - Length 12 inches (in.) = 1 foot (ft.) 3 feet = 1 yard (yd.) 5| yards, or 16| feet = 1 rod (rd.) 320 rods, or 5280 feet = 1 mile (mi.) Square Measure 144 square inches (sq.
Σελίδα 188 - To govern the final settlements in such transactions, the United States Supreme Court decreed that Partial payments of notes must first be used to cancel the interest due. Any balance remaining may be used to lessen the principal. If, however, the payment is too small to pay the interest due, the unpaid interest must not be used to increase the principal, which must never represent more than the money actually and previously due.
Σελίδα 57 - Pythagorean theorem, which states that the square of the hypotenuse of a right triangle equals the sum of the squares of the other two sides.
Σελίδα 67 - C.) to the weight of an equal volume of distilled water at the same temperature, both weights being corrected for the buoyancy of air.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας