Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ALDINE

FIRST LANGUAGE BOOK

A MANUAL FOR TEACHERS

BY

FRANK E. SPAULDING

SUPERINTENDENT OF SCHOOLS, NEWTON, MASS.

AND

CATHERINE T. BRYCE

SUPERVISOR OF PRIMARY SCHOOLS, NEWTON, MASS.

COMPLIMENTS

OF
NEWSON & COMPANY

NEWSON & COMPANY

NEW YORK

, "،

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »