Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 94 - Thirty days hath September, April, June, and November ; All the rest have thirty-one, Except the second month alone, Which has but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 123 - By division we ascertain how often one number is contained in another. The number to be divided is called the dividend. The number to divide by is called the divisor. The number of times the dividend contains the divisor is called the quotient.
Σελίδα 80 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes =± 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 213 - Place the divisor to the left of the dividend, and proceed as in division of whole numbers; in the quotient, point off as many decimal places as the number of decimal places in the dividend exceeds those in the divisor, prefixing ciphers to the quotient, if necessary.
Σελίδα 210 - To multiply decimals we multiply the factors as whole numbers and point off in the product as many decimal places as there are decimal places in both factors; eg 2.8 1.25 .005 25 8 .6 .03 .06 22.4 .750 .00015 1.50 Find the products: 1.
Σελίδα 102 - That is, ten units make one ten, ten tens make one hundred, ten hundreds make one thousand, and so on.
Σελίδα 185 - To Reduce an Improper Fraction to a Whole or a Mixed Number, Divide the numerator by the denominator. The quotient will be the whole...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας