Κριτικές

Review: We the Purple: Faith, Politics, and the Independent Voter

Κριτική από τη σύνταξη - Bookreporter.com - Lisa Ann Cockrel

Journalist, editor and author Marcia Ford gets her news from Comedy Central. This small detail suggests what you can expect from her latest book a rollicking yet informed perspective on politics that isn't afraid to flout convention. Make that “conventions,” as in the Republican and Democratic conventions that will be convening this summer to formally select their presidential candidates. Ford ... Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Κριτικές χρηστών

Όλες οι κριτικές - 3
5 αστέρια - 0
3 αστέρια - 0
2 αστέρια - 0
1 αστέρι - 0

Όλες οι κριτικές - 3
Κριτικές χρηστών - 0

Όλες οι κριτικές - 3