Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 94 - Reduce compound fractions to simple ones, and mixt numbers to improper fractions ; then multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators for. a new denominator.
Σελίδα 156 - Thirty days hath September, April, June, and November ; All the rest have thirty-one, Except the second month alone, Which has but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 67 - Multiplying or dividing both Dividend and Divisor by the same number does not change the Quotient.
Σελίδα 267 - Multiply each payment by the time at which it is due; then divide the sum of the products by the sum of the payments, and the quotient will be the equated time, or that required.
Σελίδα 233 - DISCOUNT. DISCOUNT is an allowance made for the payment of money before it is due. The present worth of a debt payable at...
Σελίδα 157 - A sphere is a solid bounded by a curved surface, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 320 - To find the solidity of a CYLINDER. Multiply the area of the base by the altitude, and the product will be the solidity (Prop. II. Bk. X.). EXAMPLES. 1. What is the solidity of a cylinder...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας