Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 13 - Multiply the numerators together for a new numerator, and the denominators together for a new denominator.
Σελίδα 39 - If 20 men can perform a piece of work in 12 days, how many men will accomplish three times as much in one-fifth of the time ? Ans.
Σελίδα 82 - At a siege it was found that a certain length of trench could be dug by the soldiers and navvies in 4 days, but that when only half the navvies were present it required 7 days to dig the same length of trench. What proportion of the work was done by the soldiers?
Σελίδα 4 - The Least Common Multiple of two or more numbers is the least number which is a multiple of each of them; thus, 12 is the least common multiple of 2, 3, and 4.
Σελίδα 72 - A banker borrows money at 3^ per cent, per annum, and pays the interest at the end of the year ; he lends it out at the rate of 5 per cent, per annum, but receives the interest quarterly, and by this means gains £200 a-year ; how much does he borrow ? 15. A person spends in the 1st year n times the interest of his property ; in the 2nd year 2...
Σελίδα 7 - If the numerator and denominator of a fraction are both multiplied by the same number, or both divided by' the same number, the value of the fraction is not altered.
Σελίδα 3 - Measure) 4 gills = 1 pint 2 pints = 1 quart 2 quarts = 1 pottle 2 pottles = 1 gallon 4 quarts = 1 gallon 2 gallons = 1 peck 4 pecks = 1 bushel 8 bushels = 1 quarter...
Σελίδα 39 - If a certain number of workmen can do a piece of work in 25 days, in what time will...
Σελίδα 77 - ... and the remainder when they have fallen to 85. How much does he gain or lose by the transaction? If he invests the produce in 4| per cent.
Σελίδα 23 - If 15 men, 12 women, and 9 boys, can complete a piece of work in 50 days, what time would 9 men, 15 women, and 18 boys, take to do twice as much, the parts done by each in the same time being as the numbers 3, 2, and 1 ? A.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας