Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 135 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 133 - TABLE. 10 Mills (m.) = 1 Cent . . ct. 10 Cents = 1 Dime . . d. 10 Dimes = 1 Dollar . $. 10 Dollars = 1 Eagle . E.
Σελίδα 134 - Flemish ell, yard, quarter of a yard, and nail. 4 nails (na.) make 1 quarter of a yard qr. 4 quarters - - - 1 yard - - - - yd. 3 quarters - - - 1 ell Flemish - - E.
Σελίδα 137 - Motion. 60 seconds (") make 1 minute,. ' 60 minutes, 1 degree, • 30 degrees, 1 sign, S. 12 signs, or 360 degrees, the whole great circle of the Zodiac.
Σελίδα 133 - AVOIRDUPOIS WEIGHT. 16 drams, dr. make 1 ounce, - - - - oz. 16 ounces - - - 1 pound, - - - - Ib. 28 pounds - - - 1 quarter, - - - qr. 4 quarters - - - 1 hundred weight, - cwt. 20 hundred weight, 1 ton, T.
Σελίδα 134 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) = 1 pennyweight (pwt.). 20 pennyweights = 1 ounce (oz.). 12 ounces = 1 pound (lb.). 351. Apothecaries' weight is used in mixing medicines and in selling them at retail. APOTHECARIES
Σελίδα 2 - ... encouragement of learning, by securing the copies of Maps, Charts, and Books, to the authors and proprietors of such copies, during the times therein mentioned,' and extending the benefits thereof to the arts of designing, engraving, and etching historical and other prints.
Σελίδα 134 - Barleycorns (bc) make 1 Inch, in. 12 Inches " 1 Foot, ft. 3 Feet " 1 Yard, yd. 5J Yards or 16£ Feet " 1 Rod, rd. 40" Rods " 1 Furlong, fur. 8 Furlongs " 1 Mile, m. 3 Miles " 1 League, 1. 69 £ Statute miles, nearly,
Σελίδα 131 - Now .} of f- is a compound fraction, whose value is found by multiplying the numerators together for a new numerator, and the denominators for a new denominator.
Σελίδα 24 - ... 7 and 5 are 12 7 and 6 are 13 7 and 7 are 14 7 and 8 are 15 7 and 9 are 16 7 and 10 are 17...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας