Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Annette Fitch-Brewer, Cairns Collection

of American Women Writers

[graphic]

WILLIAM B. CAIRNS COLLECTION

OF
AMERICAN WOMEN WRITERS

1650-1920

WILLIAM B. CAIRNS

PROFESSOR OF ENGLISH UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »