Εικόνες σελίδας
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

5.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ζωρζής Ροδοκανάκης................
Μανουήλ Παντ. Ροδοκανάκης.. . . . . . . . . . . . .
Παντίας Ροδοκανάκης.............
Λουκάς Ροδοκανάκης. . . . . . . . . . . . . . . .
Ματθαίος, Ζ. Μαυρογορδάτος. ............
Π. Ιωάννης Καρατζιάς . . . . . . . . . . . . . . .
Τ. Αργυρόπουλος... , . . . . . . . . . . . . . .
Χρίστος Ραζής. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ιωάννης Ανδρεάδης. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ανδρέας Λουριώτης. . . . . . . . . . . . . . . . .
Παναγιώτης Πάλης.................
'Αντώνιος Ρίζος. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ιωάννης Σ. Σκυλίτζης. ..............
Ιωάννης Λ. Σκυλίτζης.. • • • • • • • • • • • • • •
Γεώργιος Κετέμπεζης. . . . . . . . . . . . . . . .
Ζαννής Μ. Σκυλίτζης. . . . . . . . . . . . . . . .
Ζωρζής Μ. Σκυλίτζης. . . . . . . . . . . . . . .
Ζαννής Σ. Σκυλίτζης . . . . . . . . . . . . . . . .
Ιωάννης Βαφιαδάκης...........
N. Στουρνάρης . . . . . . . . . . • • • • • • • •
Κ. Τοσίτζας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δημήτριος Μησθάνης δι' αυτόν και διά την σχολήν......
Εμμ. Μάξιμος. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μιχαήλ Ροδοκανάνης. ...............
Φραγκούλης Ροδοκανάκης • • • • • • • • • • • • • •
Δημήτριος Κυριτζίδης. ..
Ιωάννης Καλόβολος. ...
Ευγένιος Καΐρης. ....
Πασχάλης Δημάδης. • • • • • • . . . . . . . . . .
Ι. Α. Αυγερινός. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μοσπηλιώτης Γιαλιάς και Δεσπότης. . . . . . . . . . .
Κ. Σ. Χαραλάμπης. ..............
Σίλων Ι. Κοεςενίτης. . . . . . . . . . . . . . . .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ο Μηχαήλ Ροδοκανάκης του Αυγουςή. ......... ''Μισαήλ Αποφολίδης, Αρχιμανδρίτης. ......... Ο Αμβρόσιος Στεφάνου Ράλλης.••. . . . . . . . .

Θεόδωρος Δούμας .........

Νικόλαος Α. Βούρος. ... ........ . .
Ο Στέφανος Κλήμης. . . . . . . . . . . . . • .
' Παύλος Μ. Νεγροπόντε. . . . . . . . . . . .
' Μιχαήλ Ζ. Ροδοκανάκης.. ... . . . . . . . . . .

Ευφράτιος Μεταξάς. ............, ..
Ο Λεωνής Μ. Ψακής. . . . . . • • • • • • • •
Ο Αντώνιος Θ. Ράλλης. . . . . . . . . . • • • •
Ο Ιωάννης Α. Βούρος, ιατρός. . . . . . . . . . . . . .

Νικόλαος Ζ. Eλαςος. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Ρώτας . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • Ο Ιωάννης Ράλλης . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εμμανουήλ Κοσαντέλης. . . . . . . . . . . . . . .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »