Αναζήτηση στο βιβλίο

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 47 - A circle is a plane figure contained by one line, which is called the circumference, and is such that all straight lines drawn from a certain point within the figure to the circumference, are equal to one another.
Σελίδα 65 - A cone is a solid figure described by the revolution of a right angled triangle about one of the sides containing the right angle, which side remains fixed.
Σελίδα 27 - When a straight line standing on another straight line makes the adjacent angles equal to one another, each of the angles is called a right angle ; and the straight line which stands on the other is called a perpendicular to it.
Σελίδα 27 - A plane rectilineal angle is the inclination of two straight lines to one another, which meet together, but are not in the same straight line.
Σελίδα 47 - A diameter of a circle is a straight line drawn through the centre, and terminated both ways by the circumference.
Σελίδα 33 - Parallel straight lines are such as are in the same plane, and which being produced ever so far both ways, do not meet.
Σελίδα 39 - A parallelogram is a four.sided figure, of which the opposite sides are parallel; and the diameter is the straight line joining two of its opposite angles.
Σελίδα 68 - A sphere is a solid figure described by the revolution of a semicircle about its diameter, which remains unmoved.
Σελίδα 67 - The axis of a cone is the fixed straight line about which the triangle revolves.
Σελίδα 45 - A segment of a circle is the figure contained by a straight line and the circumference which it cuts off.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας