Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 84 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes = 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 84 - Dry Measure. — 2 pints = 1 quart; 8 quarts = 1 peck; 4 pecks = 1 bushel.
Σελίδα 56 - How many quarts in 1 peck ? in 2 ? in 3 ? in 4 ? in 5 ? in 6 ? in 7 ? in 8 ? in 9 ? in 10 ? 3.
Σελίδα 56 - MEASURE is used by grocers and others, for measuring wine, oil, molasses, and most other liquids. 4 gills (gi.) make 1 pint. pt 2 pints make 1 quart. qt. 4 quarts make 1 gallon. gal. 31^ gallons make 1 barrel. bl. 42 gallons make. 1 tierce. tier. 63 gallons make 1 hogshead. hhd.
Σελίδα 84 - DIVISIONS OF THE CIRCLE. 60 Seconds = 1 Minute. 60 Minutes = 1 Degree. 30 Degrees = 1 Sign. 90 Degrees = 1 Quadrant. 360 Degrees, or 12 Signs = 1 Circumference. Formerly the subdivisions were carried on by sixties ; thus, the second was divided into 60 thirds, the third into 60 fourths, &c.
Σελίδα 22 - Latin word, originally signifying "more," hence "added to." 23. Subtraction is represented by a short horizontal line ( — ), which is called minus. When placed between two numbers, it shows that the number after it is to be subtracted from the one before it. Thus, the expression 9 — 4, signifies that 4 is to be subtracted from 9 ; and is read, " 9 minus 4," or
Σελίδα 84 - Cubic Measure. 1728 cubic inches = 1 cubic foot. 27 cubic feet . . = 1 cubic yard. 40 feet of round ] or 50 feet of t =1 ton. hewn timber ) 16 cubic feet . . = 1 cord foot.
Σελίδα 62 - It shows that the number before it is to be divided by the number after it. The expression 6 -H 2 = 3 is read, 6 divided by 2 is equal to 3.
Σελίδα 84 - Measure. — 12 inches = 1 foot; 3 feet = 1 yard; 5J yards = 1 rod or pole; 40 rods = 1 furlong; 8 furlongs = 1 statute mile (1760 yards or 5280 feet); 3 miles = 1 league.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας