Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

INDEX.

INDEX.

Abbott, Dr. J. L., 194.
Abolition, 70–79.
Academy of Sciences, 196.
Actions at law, 159.
Adoption of Iowa code, 135.
Afraid-of-Soldiers, Indian, 190.
Agencies for land, 1855, 147.
Agricultural Society, Oakland, Mich.,103.
Agricultural Society, Otoe County, 64.
Albion, Mich., 164.
Alden, Isaac R., 124.
American Fur Company, 37, 47, 48, 163.
Ames, Oakes, 102.
Annin, W. E., 115.
Annin, Mrs. William E., 115.
Antelope, 54.
Area of Nebraska, change in 1882, 11.
Argenta, Ark., 123.
Armstrong and Clark, Omaha, 174.
Attica, N. Y., 128.
Atkinson, Fort, 194.
Attorneys, qualifications in 1855, 139.
Baker, Martha (Mrs. J. D. N. Thompson),

93.
Bangs, S. D., 46.
Barber, M., 182.
Barbour, Prof. E. H., 196.
Barrett, Jay Amos : Article on Ponca

Indians, 11–25; biographies of mem-

ܕ ܕ

bers of first legislature, 124-134; 195.
Bartlett, Sidney, 103.
Bellville, Ohio, 95.
Bellevue, city, 36-47, 117.
Bellevue precinct, election of 1853, 133,

note.
Bennet, H. P., reminiscences, 88–92, 117,

124, 127.
Bennet, Isaiah H., 88, 164.

Bennett, John B., 149.
Bennett, Rachel, 164.
Ben Thompson Post, 309.
Benton, Fort, 48.
Benton, Mrs. George H., 168.
Benton, T. H., Jr., 46, 142.
Bessey, Prof. C. E., 196.
Bethlehem, Ia., 164.
Big Foot's band, 188.
“Big Six," 131.
Birkett, Indian agent, 17.
Blackbird Mission, 46.
Blackfeet, 48.
Black Hawk War, 93.
Bloomer, Mrs. Amelia, 177.
Boulware, Mrs. John, 168.
Boundary of Nebraska, Northeastern,

11.
Bond system, 67–69.
Box Elder canyon, 51.
Bradford, A. H., 88, 118, 124, 127, 176.
Bridger, Fort, 50.
Bridger, Jim, 50.
British influence on Indians, 13.
Broady, Judge J. H., address, 144-152,

197.
Brooks, E. C., 184.
Brown, Miss (Mrs. Alfred Sorenson), 177.
Brown, John, 70–79.
Brown, Mary A. (Mrs. Fleming David-

son), 120.

7

Brown, Miss Nellie, 177.
Brown, Richard, 117, 127.
Brown, Mrs. William D., 177.
Brown, William D., 177.
Brownville, 60, 93, 117, 122, 123, 150.
Brownville & Fort Kearney R. R., 61.
Brule Sioux, 26.

>

1

[ocr errors]


Buchanan, W. W., 73.
Buffalo County, survey, 53.
Buffalo Courier, quoted, 127.
Buffaloes, 49.
Burbank, John, 74.
Burbank, Joseph, 74.
Burials, Indian, 41.
B. & M. R. R., 62.
Burlington, Ia., 129.
Burt County, 65, 117.
Burt, Gov. Francis, 164.
Bull Head, Indian, 183–190.
Byers, W. N., 130, 131.
Caldwell, H. W., 194–197.
California road, 55.
Calloway County, Missouri, 121.
Carlisle, city, 141.
Canada West, 72.
Cannon, Mrs. W. S., 177.
Cannon, William S.,

Collins, Mrs., 178
Columbus, city, 23, 56.
Cooking, camp, 54.
Corporations, 1855, 156.
Cosmopolitan, article on Sitting Bull, 179.
Cost of Indians, 24.
Cost of local government, 58-69.
Council Bluff, 13.
Council Bluffs, Ia., 92, 129.
Counties, original, 136.
County expenses, 58–69.
Cowles, C. H., 119, 127.
Credit Mobilier, 102.
Creighton, Edward, 106.
Creole

women, 163.
Criminal Code of 1855, 139.
Crook, Fort, 47.
Crooks, Zada (Mrs. William Poppleton),

95.
Crops of Ponca Indians, 18, 19.
Cross, D. C., 123.
Cross Hollow, Ark., 123.
Crowder, E. H., 184.
Crowfoot, son of Sitting Bull, 186.
Crow Indians, 48.
Cuming, Mrs. Margaret C., 168–171.
Cuming, Act. Gov. T. B., 58, 89, 90, 98,

136, 169, 170, 174.
Curtis, General, 57.
Cushing, Mayor R. C., 104.
Dakota county, 65.
Dakota Indians, 18. See Sioux.
Davidson, Fleming, 120.
Davis, Miss (Mrs. Herman Kountze), 178.
Davis, Jefferson, 101.
Davis, John, 178.
Davis, Mrs. Thomas, 178.
Death of P. S. Real, 34.
Decatur, Commodore Stephen, 43, 45, 91,

165.
Democratic government, 67.
Dennison, Major W. W., 80-82.
Diary of J. P. Dunlap, 53-57.
Dickey, Laura N., 196.
Dixon, J. W., 194.
Doniphan's Regiment, 93.
Dougherty, John, 38.

[ocr errors]

177.
Cass County, 65.
Caste, social, 41, 42.
Catch-the-Bear, Indian, 187.
Chapin, Capt. A. R., 184.
Chapin, Hon. W. F., 159.
Chatham gathering, 72.
Chester, city of 1855, 141.
Cheyennes, 48.
Cities, number of in Nebraska, 156
Civil War, 93.
Claim Clubs, 100.
Claim Club, Bellevue, 45.
Clancy, William, 131.
Clark, Imogen, 173.
Clark, John T., 173.
Clark, M. H., 117, 132–134.
Clark, Miss (Mrs. King), 173.
Clark, Dora (Mrs. Algernon Batte), 173.
Clarke, Governor, of Mo. Territory, 13.
Clarke, Hon. Harry H., 47.
Clarke, Hon. H T., 45, 46.
Clarkson, Bishop R. H., 104.
Clayton, city, 141.
Code of Iowa, 135, 139.
Code of Illinois, 140.
Code of Ohio, 140.
Codes, early, 158.

>

ܕ

Folsom, Silas, 128.
Fontenelle, 143.
Fontenelle, Henry, 47.
Fontenelle, Logan, 40, 165.
Fontenelle, Lucien, 165.
Fontenelle, Susan, 165, 166.
Fording the Platte, 55.
Foreclosure law, 1855, 138.
Fort, I. A., articles by, 48–52, 80-82; 193.
Fort Benton, 48.
Fort Bridger, 50.
Fort Kearney, 57.
Fort Kearney, original, 44, 88.
Fort Leavenworth, 81.
Fort Lookout, 48.
Fort McPherson, 51.
Fort Pierre, 48.
Fort, Sutter's, 50.
Fort Union, 48.
Forty-eighth Missouri Vo’unteer Infan-

[ocr errors]

try, 94.

Douglas County, 45, 65, 113.
Douglas House, Omaha, 167, 170.
Downs House, 88.
Drum, Lieut.-Col. W. F., 179-190.
Dundy, Judge E. S., 74.
Dunlap, J. P., diary, 53-57, 194.
Economic improvements, 1855–1897, 83–

87.
Edmunds, Gov. Newton, quoted, 20.
Eighth Cavalry, 179.
Election, first, in the territory, 126.
Eleventh U. S. colored troops, 123.
Elizabeth, city, 141.
Elk, 54.
Elk Hill, Bellevue, 40.
Eikhorn, 96.
Estabrook, Experience, 172.
Estabrook, Henry, 172.
Eureka Springs, Ark., 34.
Evans, John, 130 ; quoted, 162.
Expense of government, 58-69.
Factory system, 13.
Falls City, 72.
Farming, Poncas, 18.
Fechet, Major E. G., paper on death of

Sitting Bull, 178–190 ; 194, 195.
Ferguson, Judge A. N., 164.
Ferguson, Judge Fenner, 45, 90, 164.
Ferguson, George, 116.
Ferris, Mrs. C. E. (Miss Folsom), 128.
Ferry, Mr. and Mrs. James, 177.
Ferry, Margaret, 177.
Ferry, Platte, 55.
Fifield, Captain, 121.
Fifth Missouri Militia, 93.
Fillion, Mrs., North Platte, 50.
Fillmore county, Neb., 31.
First Nebraska Volunteers, 112.
First territorial legislature of Nebraska,

88-161.
Fitch, Mrs. James, 168.
Florence, city, 116, 117.
Florence, city, origin of name, 129.
Florence legislature, 100.
Folsom, B. R., 90, 118, 124, 125, 127-8.
Folsom, Col. John B., 128.
Folsom, N. R., 125, 128.

[ocr errors]

Fowler, John W., 97.
Frances, city, 141.
Franklin Insurance Co., 142.
Free State League, 71.
Fremont, Col., 33.
Furnas, Hon. R. W., 154, 193–197.
Gall, Indian, 179.
Game, 1844, 50.
Gardner, David, 55.
Garrett, Bishop, 108.
Gayle, Mary (Mrs. Joe La Flesch), 163.
Gayle, Dr., 163.
Geneva Lake, Wis., 172.
Gentry's Regiment, Colonel, 93.
Gere, Hon. C. H., 195–198.
Gill, George B., 76.
Gilmour, Mrs. William, 168.
Glenwood, Ia., 88, 93, 119.
Godfrey, A. S., 195.
Goodwill, Miss Adelaide (Mrs. Allen

Root, 177.
Goodwill, T. G., 118, 128.
Goss, Hon. J. Q., 193, 194; article on

Bellevue, 36-47.
Government, local, 58–69.
Grafton, town, 31.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »