Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

G. A. R., James Shields Post No. 33, 36.
Grand Central Hotel, Omaha, 106.
Grand River, 181-190.
Grant, General U. S., 29, 33.
Grayson County, Texas, 92.
Greene County, 141.
Habeas Corpus Case, 24.
Hacker, T. C., 123.
Hackbush, Henry H., 53.
Hagood, Mrs. J. McF., 168.
Hail, William B., 130.
Hale, Harry E., 189.
Hall County, survey, 53.
Hall, P. L., 196.
Hamilton, Amanda, 164.
Hamilton, Elsie, 164.
Hamilton, Maria, 164.
Hamilton, Mary, 164.
Hamilton, Miss M. E., 47.
Hamilton, Mrs. C. W.,

171.
Hamilton, Mrs. William, 164.
Hamilton, Rev. William, 45, 46, 164
Hanscom, Mrs. A. J., 173, 175.
Hanscom, Hon. A. J., 111, 130.
Harding, A. S., 195.
Harlan, Edward R., 45.
Harper's Ferry, 70.
Harrison, Rev. C. S., 194.
Hartley, Prof. E. T., 196.
Harvey, Premo & Co., 49.
Harwood, N. S., 193.
Hawkman (Indian), 185.
Henry County, Ill., 31.

147.
Hileman, Blair & Co., 120.
Holloway, C. T., 45.
Hookstra, Dennis, 55.
Howard, A. E., Indian agent, 23.
Hunton, city, 141.
Hurley, Lucinda (Mrs. R. B. Whit:ed,)

92.
Illinois code, 140.
Immigration into Nebraska, 14.
Impeachment law of 1855, 148.
Improvements since 1855, 83-87.
Indians, 48; character, 52; country, 14;

curiosity, 166; Mandans, 51; Missou-

ris, 14; number, 12; Omahas, 12, 14,
20, 37, 41 ; Osages, 41 ; Otoes, 14, 37;
Pawnees, 14, 37, 56; Poncas, 11-25,
52 ; presents to, 13 ; Rees, 51 ; Sioux,

51, 52 ; Territory, 21, 23 ; women, 162.
Intemperance, Ponca treaty of 1858, 156.
Iowa code, 135.
Iowa, settlements in western, 1854, 160.
Iron Dog, Indian, 184.
Izard County, 141.
Izard, James S., 142.
Izard; Gov. M. W., 4).
Jack Morrow ranch, 51.
Jackson County, 141.
Jacksonian element in the first legisla-

ture, 145.
Jacksonville, city of Nebraska Territory,

141.
James, Judge, Council Bluffs, 126.
Johnson, Hon. Ha iley D., 132.
Jones County, 136.
Jones, Mrs. Alf. D., 176.
Jones, Hon. A. D., 117, 127, 128.
Jurors, 1855, 137.
Kanesville, Ia., 164.
Kanosha, Nebr., 92, 93, 121.
K. C., St. Joe & M. R. R. Co., 63.
Kansas-Nebraska Bill, 14.
Kearney, Fort, 44, 57.
Kearney, Old Fort, 88.
Kellar, C. D., 42.
Kempton, Hon. William, 142.
Kennedy, Sarah, 163.
Keokuk, 169.
Keokuk County, Ia., 92.
Kilbourne, Florence, 129.
Kinney, L. B., 45.
Kirby, Mr., 42.
Kountze, Mrs. Hermann, 178.
La Clede House, 169.
La Flesch, Mrs. Joe, 163.
Lambert, William, 72.
Lancaster, town, 54, 57.
Land, prices, 161.
Lane, James H., 77.
Lands, western Iowa, 1856–7, 160.
Larrimer, Judge, 169.

Herd law,

Latham, J. McNeale, 142.
Latham, R. W., 142.
Lawrence, city, 141.
Laws of 1855, clarity and directness, 149.
Leavenworth, 53.
League of Freedom, 72.
Leavenworth, Colonel, 133.
Legislature, 1855, 88–161.
Lewis and Clarke's Expedition, 11, 37.
Lindsey, H. C., 194.
Lisa, Manuel, 13, 37.
Little Eagle, 189.
Lockwood, David, 75.
Lockwood, Eugene V., 75.
Logan, Mrs. John, 177.
Log cabins of '55, 43.
Loneman, Indian, 187.
Lookout, Fort, 48.
Lost cities, 141.
Lovejoy, Reuben, 45.
Lowe, Enos, 116.
Lowe, Jesse, 136.
Lumber cut by Poncas, 17.
McCormick, Mrs. John, 173.
McFarland, William, 74.
McKenzie, Mrs., 178.
McLaughlin, Maj. James, 179–190.
McMechan, Mrs. John, 168.
McMechan, John, 168.
McNeal County, 141.
Mack, Susie (Mrs. J. W. Paddock), 114.
Mackinaw boats, 48, 49.
MacLean, Chancellor G. E, 195.
Mac Murphy, Harriet S., article on the

women of 1855, 162–178, 195.
Mail route proposed 1855, 151.
Majors, Col. Thomas J., 93-94.
Mandans, 48, 50, 51.
Manitou, Nebr., 141.
Marcy, William L., 113.
Margaretta, city, 141.
Marquette, Hon. T. M., 78.
Married women's rights in law, 152.
Marsh, Mrs. Mary (Mary Thompson), 93.
Martin, Mrs. Elza (Sarah Morris), 168.
Martyn, Carlos, 76.
Masonic lodge, first, 45.

Massena Springs, N. Y., 113.
Maxwell, Hon. Samuel, article on laws,

157-161.
Mechanics’ liens, 84.
Merchants' National Bank, Omaha, 116.
Merrill, Rev. Moses, death and burial,

38; contract as missionary. 38-39.
Merrill, Rev. Samuel P., 38.
Messiah craze, 180.
Mexican War, 93.
Mickelwait, Mrs. Wheatly, 168.
Middle, Indian, 189.
Midland Pacific R. R., 62.
Miles, Gen. Nelson A., 182.
Mill, Ponca treaty, 15.
Millard Hotel, Omaha, 173.
Miller, Dr. G. L., 128, 172.
Miller, Mrs. G. L., 172, 175.
Miller, Lorin, 149.
Mills County, Ia., 126.
Mills, Maggie (Mrs. Dick McCormick),

176.
Mills, Mrs. George, 176.
Minick, Mrs. Alice A., article on Under-

ground R. R., 70, 194.
Missionaries, 163.
Mission house, Bellevue, 37.
Missouri, Fifth Militia, 93.
Missouri Indians, 14.
Missouri, 48th Volunteer Infantry, 94.
Missouri Volunteers, Seventh Regiment,

27.
Mitchell, J. C., 116, 129.
Money, value, 83, 87.
Moore, W. E., 142.
Morin, Edward, Life of, 48–52, 195.
Morgan, Thomas P., 196.
Mormon women, 163.
Morris, Miss Sarah, 168.
Morrow, ranch, 51.
Morton, Mrs. J. Sterling, 167.
Morton, Hon. J. Sterling, 43, 45, 145,

193–197; article on Local Govern-
ment, 58-69; article on Progress since
1855, 83-87 ; tribute to A. J. Popple-
ton, 108–110; Sketch of Major Pad.
dock, 110-115.

Mosier, Miss Caroline (Mrs. John Logan), | Paddock, William S., 113.
177.

Palladium, The, 167.
Mounds and earthworks of Indians, 40. Papillion, 46.
Mt. Tabor, Ia., 73.

Park County, Indiana, 92.
Murphy, Fannie (Mrs. C. W. Hamilton), | Parker, Rev. J., 133.
171.

Parker, Samuel, quoted, 12.
Murphy, Rev. William, article, 26–35, 193. | Patrick, W. R., 194.
Nitional Era, Washington, quoted, 125. Patrick, Miss Lide (Mrs. Joseph Barker),
Neal, Mrs. Louis, 47, 166.

173.
Nebraska Academy of Sciences, 196. Pawnee City, 53.
Nebraska City, 72, 117.

Pawnee Indians, 14, 37, 48.
Nebraska City Collegiate and Prepara- | Peters, Miss Valentine (Mrs. Morin), 51.
tory Institute, 143.

Pierre, Fort, 48.
Nebraska University, 1855, 143.

Pigeon Creek, 116.
Nebraska Women of 1855, 162–178. Platt, Mrs. Alvira Gaston, 164.
Nekoma, 163.

Platte Valley and Pacific R. R. Co., 143.
Nemaha City, 72.

Plattsmouth, 117.
Nemaha County, 60.

Plattsmouth road, 55 ; women of, 168.
Nesuma, 152.

Plumber, J., 133.
Newtonia, Mo., 123.

Ponca Indians, 11-25, 48, 52.
Nickel, August, 184.

Ponca Habeas Corpus case, 24, 105.
Nineteenth annual meeting, 193.

Pontiac, Mich., 129.
North and South Platte parties, 89, 117. Pope, A. E., 193.
Nott, Dr., 96.

Poppleton, Andrew Jackson, biography,
Nuckolls, S. F., 77, 88, 89, 90, 91, 119, 94-110, 111, 130.
124, 125.

Poppleton, Mrs. A. J., 98, 172, 175.
Oak Creek, S. D., 183–190.

Poppleton, Benjamin, 94.
Oakes, D. C., 149.

Poppleton, Ebenezer, 94.
Oakland County, Mich., 129.

Poppleton, Mrs. Samuel, Jr., 95
Ohio code, 140.

Poppleton, Samuel, Jr., 94, 95.
Old Fort Wayne, 123.

Poppleton, Samuel, 94.
Omaha, 45, 98 117; Bar Association, Poppleton, William (son of Samuel), 94.

105; board of trade, 105; claim club, Poppleton, William (father of A. J.), 95.
100; mayor, 1858, 100; public library, Poppleton, Mrs. William, 95.
105; women of 1855, 168–178.

Poppleton, William S., 94.
Omaha Indians, 12, 14, 20, 37, 41, 48. Poultney, Vt., 95.
Orange County, N. C., 92.

Pound, Dr. Roscoe, 197.
Osage Indians, 41.

Pound, Judge S. B., 197; article by, 154-
Osborne, Caroline (Mrs. Samuel Popple. 157.
ton, Jr.), 95.

Pownall, Vt., 94.
Otoe Agency, 37.

Presbyterian College, Bellevue, 40, 46.
Otoe County, 62, 64, 65, 118.

Presbyterian Mission, 164.
Otoes, 14, 37.

Presents to Indians by agents, 13.
Pacific House, Kanesville, 164.

President's communication, 1897, 83–87.
Paddock, Ben, 115.

Primeau, Louis, 184.
Paddock, Mrs. J. W., 114, 175.

Proceedings of the Society, 1896, 1897,
Paddock, Major J. W., 110-115.

193-198.

Salt basin, 54.
Salt Creek, 54.
Salt manufacturing corporations, 143.
Sarpy County, 45.
Sarpy, Peter A., 43, 163.
Sawmill, Brownville, 116; Ponca Res-

ervation, 17.
Sawyer, Mrs. A. J., 194.
Schimousky, Mr., 46.

.
Schools for Indians, 15.
Sears, Caroline (Mrs. A. J. Poppleton),

Prohibtion law, 1855, 138, 145-147.
Proof of the law, 1855, 155.
Public lands of Iowa, 1856, 1857, 160.
Purcell, Ellen (Mrs. Real), 31.
Purple, H. C., 127.
Rabbit & Cotton, 49.
Railroad legislation of 1855, 150.
Railroad, Nemaha Co., 60, 61.
Railroads, taxation for, 60–69.
Rations, Poncas, 17.
Real, Captain P. S., 26-35.
Reavis, Judge, 73.
Red Tomahawk, Indian, 187.
Redick, Mr. J. I., 173.
Ree Indians, 51.
Reed, Byron, collection, 105.
Reed, D. E., 46.
Reed, David, 55.
Reese, M. B., 195, 197 ; article by, 135–

143.
Reeves, Mrs. Elizabeth (later Mrs. Will-

iam S. Cannon), 177.
Reeves, William Nebraska, 177.
Repeal of the Iowa-code law, 1857, 139,

154, 158.
Report of treasurer, 1897, 198.
Reservation, Ponca, 15.
Results of the Pioneer Session, 135-161.
Richardson County, 59, 60.
Richardson, J. W., 130.
Richardson, Mrs. Lyman, 173.
Richardson, Hon. 0. D., 90, 119, 125,

129, 158.
Richardson, Gov. W. A., 159.
Richmond, N. Y., 95.
Richmond, Va., 81.
Robertson, J. B., 129.
Rock Bluff, 121.
Rockwood, Misses, 169.
Rocky Mountain News, 130.
Rogers, Samuel E., 115, 127; sketch of

legislature of 1855, 115-120.
Romeo, Mich., 96.
Root, Mrs. Allen, 177.
Ruger, General, 182.
Rulo, 73.
Russel, Houstin, 74.

98.
Second Kansas Cavalry, 123.
Seminole War, 93.
Settlements, 49.
Settlers, character of first, 157, 159.
Settlers' Club, Bellevue, 45.
Sharp, J. L., Plattsmouth, 119, 130.
Shave Head, Indian, 187.
Sherman, General, 28.
Sherrill, Dr., 108.
Shinn's Ferry, 55.
Simpson University, 143.
Sioux City, 49.
Sioux Indians, 12, 17, 18, 48, 51, 52; cost

of, 24; outbreak of 1890-1891, 179.
Sitting Bull's death, 179-190.
Slavery in Nebraska, 45, 78.
Slaves, escape of, 70-79.
Sloan, Mrs., Pawnee, 165.
Slocum, S. L. H., 184.
Smell-the-Bear, 184.
Snowden, Mrs. William P., 176-177.
Sorenson, Mrs. Alfred, 177.
South Platte party, 89.
Sprick, Henry, 130.
Springdale, Ia., 72, 76.
Squatter settlers, 14.
St. Lawrence County, N. Y., 110.
St. Mary's, 132.
Standing Bear, 21, 22, 105.
Standing Rock Agency, 179.
Stansbury, Captain, 133.
Steele, General Fred, 112.
Steele, M. F., 184.
Stevens, Aaron Dewight, 77.
Stephens, E F., 196

Steward, C. F., 196.

United States packet, Mo. river, 48.
Stewart, W. E., 196.

Vandaventer, George, 94.
Stolley, William, 193.

Vermillion County, Ind., 120.
Stouffer, Hon. B. R., 41, 194.

Voting, at first election, 126.
Stowell, Martyn, 76.

Walker, C. I., 97.
Strickland, Silas A., 45.

Walker, E. C., 97.
Strike-the-Kettle, 187.

Wallace, Capt. (Wounded Knee), 188.
Strong, Charles, 73.

Walnut Grove Cemetery, Brownville, 94.
Strong, Hezekiah B., 75.

Ward, Prof. H. B., 196.
Subterranean Pass Way, 71.

Watson, W. W., 126.
Suits in equity, 159.

Webster, Gen. J. R., 152-154, 197.
Survey of Buffalo and Hall counties, 53. Welch, Frank, 91, 130.
Sutter's Fort, 50.

Welsh, Herbert, 179.
Swezey, Prof. G. D., 196.

Western Exchange and Marine Insur-
Taffe, John, 109.

ance Co., 142.
Taxation, local, 58–69.

Whaley, Rosanna (Mrs. Samuel Popple-
Taylor, member Nebr. legislature, 1860,

ton), 94.
78.

Wheeling, Va., 120.
Taylor, F. W., 196.

White county, Tenn., 92.
Teachers' institute, first, 47.

White, Dr., 1844, 50.
Tecumseh, city, 34.

White Eagle, 18.
Thayer, Mrs. J. M., 169, 175.

White Earth River, 12.
Thayer, Gen. John M., 45, 121, 169.

White, Frank E., 196.
Thompson, B. B., 121–123 ; Elizabeth

Whitted, J. M., biography by, 92.
(Mrs. B. B.), 122; John C., 121 ; biog-

Whitted, father of R. B., 92.
raphy by, 92-94 ; J. D. N., 92-94, 121,

Whitted, Hon. Robert Bates, biog., 92.
158; J. Waldo, 91.

Whitted, Pinckney, 92.
Tipton, Hon. Thomas W., 61.

Whitted, Simeon, 92.
"Toledo War,” 129.

Wichita, Kan., 120.
Toll and bridge charters, 153.

Widow's dower, 136.
Towns, absence of in Nebraska, 156.

Wilkinson, Dr. G. W., 196.
Trade, article of Indian, 49.

Witnesses in trials, 1855, 138.
Traders, 12, 37, 49, 50.

Women, Indian, 162; French-Canadian,
Trappers, 54.

163 ; laws regarding, 152; Nebraska
Travels in Nebraska in 1866, 53-57.

City, 168; missionaries, 163; Mormon,
Treasurer's report, 1897, 198.

of 1855, 162–178; Omaha, 168–
Treaty with Sioux Indians, 20.

178.
Treaty with the Poncas, 12, 15.

Wood River, 57.
Trumble, A. W., 45.

Woods, W. H., 194.
Tubman, Mrs., 72.

Woods, Rev. J. M., 111.
Turnbridge, Vt., 127.

Woolworth, Hon. J. M., 94 ; tribute to
Twelfth Infantry, 179.

A. J. Poppleton, 106-108.
Underground Railroad in Nebr., 70–79. Wounded Knee, 187.
Union College, N. Y., 96, 105.

Wright, Silas, 113.
Union, Fort, 48.

Yankee Creek, 53.
Union Pacific R. R., 45, 56, 102, 103, | Young, Mrs. F., 168.

104, 113; bridge controversy, 1891, 105. Young, Elder J. M., 153, 197.

163 ;

ܕ

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »