Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

SERMONS,

BY

THE REV. FREDERIC DUSAUTOY, A. M.

LATE FELLOW OF
QUEEN'S COLLEGE, CAMBRIDGE. &c.

[ocr errors][merged small]

J. HATCHARD AND SON, 187, PICCADILLY ;

J. NISBET, 21, BERNERS STREET ;
L. AK' G. SEELEY, 169, FLEET STREET ;
AND BR. UTWELL AND SON, BARNSTAPLE.

1836.

315.

BARNSTAPLE: Printed by Brightwell & Son,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »