Περιεχόμενα

Preface
ix
University Administrative Officers
xxvii
Faculty Assistant Lecturers
xxvii
University Administrative Offices
xxvii
University Lectureships
33
13
49
34
56
Public Buildings and Institutions
62
University Representation
93
Tripos Lists 193134 107
107
Colleges and Approved Foundation
253
Magdalene 578
695
Emmanuel
707
Sidney Sussex
724
Downing
739
Selwyn College Approved Foundation
752

University and College Degree Fees
72
Diplomas
78
University Legislation
89
Members of the University who are not on the boards
766
Girton College
776
Table of Matriculations 192434
866

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας