Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

A

TRE A TISE

ON

THE LAW

OF

PRINCIPAL AND SURETY.

BY

EDWARD DIX PITMAN, ESQ., A.M.

BARRISTER AT LAW.

“ Hoc unum deest avaritiæ, ut beneficia sine sponsore non demus.”

Sen, de benef. lib. 3. cap. XV.

LONDON:
V. AND R. STEVENS AND G. S. NORTON,

Law Booksellers and Publishers,
26, & 39, BELL YARD, LINCOLN'S INN;

AND MILLIKEN & SON, DUBLIN.

MDCCCXL.

LONDON: WILLIAM STEVENS, PRINTER, BELL YARD,

TEMPLE BAR.

PRE FACE.

The principal parts of the following pages consist of notes collected by the author in the course of his reading, and for his own use, without any view to publication. His attention having been lately more particularly directed to the subject of Principal and Surety, he thought that these notes, with some additions and alterations, might be made useful as a Summary of the Law on which his book professes to treat. In the progress of the work, the character which the book was originally intended to assume, has been lost sight of; and if it cannot, with propriety, be called a Summary, the author fears it may, with still less propriety, be called a Treatise. The utility, however, of the work (if indeed it should be of any use) will not be affected by its title; and in the hope that it may be of service to some portion of the Profession, the author has been induced to publish it.

Some cases which have been published during the progress of the work through the press, will be found in the Addenda.

5, New Square, Lincoln's Inn,

18th May, 1840.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »