Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

STATUTES AT LARGE

OF

SOUTH CAROLINA; Fews, atatuliw

EDITED, UNDER AUTHORITY OF THE LEGISLATURE,

BY

THOMAS COOPER, M. D.-L. L. D.

VOLUME FIRST,

CONTAINING ACTS, RECORDS, AND DOCUMENTS OF A

CONSTITUTIONAL CHARACTER,

ARRANGED CHRONOLOGICALLY.

COLUMBIA, S. C.
PRINTED BY ÀYS. JOHNSTON.

1836.

[ocr errors][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »