Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 92 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 91 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq.
Σελίδα 553 - Multiplication is the process of taking one number as many times as there are units in another.
Σελίδα 543 - Cubic Measure 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 32 - A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3.
Σελίδα 91 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 529 - An individual sold two gold pencils, at $6 each ; on one he gained 20$, and on the other he lost 20$. Did he gain or lose, and how much ? 14.
Σελίδα 90 - Tell the number of quarts in a peck and pecks in a bushel. A peck is what part of a bushel ? 5. How many seconds in a minute ? minutes in an hour ? hours in a day ? days in a week ? days in a common year? days in a leap year ? What months have 30 days ? Express the following as indicated: 6. 6 pt. as quarts.
Σελίδα 107 - Multiply as in whole numbers, and point off as many decimal places in the product as there are decimal places in the multiplicand and multiplier, supplying the deficiency, if any, by prefixing ciphers.
Σελίδα 20 - The part of the dividend remaining when the division is not exact is called the Remainder, and must always be less than the divisor.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας