Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 93 - That the value of foreign coin as expressed in the money of account of the United States shall be that of the pure metal of such coin of standard value...
Σελίδα 107 - Multiply each payment by its term of credit, and divide the sum of the products by the sum of the payments ; the quotient will be the average term of credit.
Σελίδα 91 - Thirty days after sight of this first of exchange (second and third of the same tenor and date unpaid...
Σελίδα 197 - A circle is a plane figure bounded by a curved line, called the circumference, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 169 - Whence it follows, that the cube of a number composed of tens and units, is equal to the cube of the tens, plus three times the product of the square of the tens by the units, plus three times the product of the tens by the square of the units, plus the cube of the units. This being the case, the cube of the tens...
Σελίδα 194 - The square of the hypothenuse of a right-angled triangk is equal to the sum of the squares of the other two sides.
Σελίδα 68 - Coupon. A certificate of interest due, printed at the bottom of transferable bonds, designed to be cut off and presented for payment when the interest is due. Credit Memorandum.
Σελίδα 124 - Four quantities are in proportion when the ratio of the first to the second is equal to the ratio of the third to the fourth.
Σελίδα 50 - A Promissory Note is a written promise to pay a certain sum of money, on demand or at a specified time.
Σελίδα 41 - Divide the given amount by the amount of $1 for the given time at the given rate.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας