Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Angeúca Gittert

OF

ESTABLISHED REPUTATION,

TO WIT:

1st. THE ART of PRESERVING HEALTH,

by F. Armstrong, M. D.
2d. THE MINSTREL, or PROGRESS of GENIUS,

by Fames Beattie, LL. D.
3d. THE PLEASURES of IMAGINATION,

by Dr. Akenside.
4th. THE TASK,

by Wm. Cowper, Esq.

[ocr errors]

Baltimore :
Printed and Sold by
WARNER & HANNA.

1802.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »