Αναζήτηση στο βιβλίο

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 8 - When a straight line standing on another straight line makes the adjacent angles equal to one another, each of the angles is called a right angle ; and the straight line which stands on the other is called a perpendicular to it.
Σελίδα 8 - A circle is a plane figure contained by one line, which is called the circumference, and is such that all straight lines drawn from a certain point within the figure to the circumference, are equal to one another.
Σελίδα 7 - A plane rectilineal angle is the inclination of two straight lines to one another, which meet together, but are not in the same straight line.
Σελίδα 68 - In any right-angled triangle, the square which is described upon the side subtending the right angle, is equal to the squares described upon the sides which contain the right angle.
Σελίδα 14 - An angle in a segment is the angle contained by two straight lines drawn from any point in the circumference of the segment to the extremities of the straight . line which is the base of the segment.
Σελίδα 9 - A diameter of a circle is a straight line drawn through the centre, and terminated both ways by the circumference.
Σελίδα 11 - Parallel straight lines are such as are in the same plane, and which being produced ever so far both ways, do not meet.
Σελίδα 7 - ... straight lines, and the other upon the other line : Thus the angle which is contained by the straight lines, AB, CB, is named the angle ABC, or CBA ; that which is contained by AB...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας