Περιεχόμενα

11
11
Preface
v
12
xii
16
xix
University Administrative Officers
xxix
19
xxix
University Administrative Offices 15
xxix
20
xxix
University Administration
132
University Legislation
149
Affiliation
166
Students not Members of the University
167
Tripos Lists 192130
173
24
369
25
380
26
401

Readerships 29
xxix
University Demonstrators c
42
University Scholarships c
68
University Prizes
86
Fees and Dues
102
Honorary Degrees
115
23
127
Titles of Degrees conferred on Women
414
27
417
28
426
M
568
Members of the Senate not on College Boards
880
General Index
1176

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας