Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

Connollys

Arithandhed

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ARITHMETIC;

OR

THE OHIO ACCOMPTANT:

BEING A PLAIN

PRACTICAL TREATISE,

WITH

A COMPLETE SYSTEM OF MENSURATION:

BY JAMES L. CONNOLLY.

PITTSBURGH:

PRINTED AND PUBLISHED BY CRAMER & SPEAB,

PRANKLIN HEAD, WOOD STREET.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »