Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][merged small]

Wesleyan-Methodist Magazine,

FOR

THE YEAR 1835 :

BEING

A CONTINUATION

OF THE

ÅRMINIAN OR METHODIST MAGAZINE;

FIRST PUBLISHED BY THE

REV. JOHN WESLEY, A.M.

VOL. XIV.

OF THE THIRD SERIES.

VOLUME LVIII. FROM THE COMMENCEMENT.

LONDON:

PUBLISHED BY J. MASON, 14, CITY-ROAD;

AND SOLD AT 66, PATERNOSTER-ROW.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »