Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 67 - A pardlike Spirit beautiful and swift — A Love in desolation masked; — a Power Girt round with weakness; — it can scarce uplift The weight of the superincumbent hour...
Σελίδα 276 - A countenance in which did meet Sweet records, promises as sweet; A creature not too bright or good For human nature's daily food, For transient sorrows, simple wiles, Praise, blame, love, kisses, tears, and smiles.
Σελίδα 281 - Nil habet infelix paupertas durius in se quam quod ridiculos homines facit. "Exeat...
Σελίδα 4 - Piper, sit thee down and write In a book that all may read." So he vanished from my sight; And I plucked a hollow reed, And I made a rural pen, And I stained the water clear, And I wrote my happy songs Every child may joy to hear.
Σελίδα 66 - This poem was chiefly written upon the mountainous ruins of the Baths of Caracalla, among the flowery glades, and thickets of odoriferous blossoming trees, which are extended in ever winding labyrinths upon its immense platforms and dizzy arches suspended in the air. The bright blue sky of Rome, and the effect of the vigorous awakening of spring in that divinest climate, and the new life with which it drenches the spirits even to intoxication, were the inspiration of this drama.
Σελίδα 4 - Pipe a song about a Lamb!' So I piped with merry cheer. 'Piper, pipe that song again;' So I piped: he wept to hear. 'Drop thy pipe, thy happy pipe; Sing thy songs of happy cheer!
Σελίδα 100 - The foregoing generations beheld God and nature face to face; we, through their eyes. Why should not we also enjoy an original relation to the universe? Why should not we have a poetry and philosophy of insight and not of tradition, and a religion by revelation to us, and not the history of theirs?
Σελίδα 66 - Prometheus is, as it were, the type of the highest perfection of moral and intellectual nature, impelled by the purest and the truest motives to the best and noblest ends.
Σελίδα 100 - It undergoes continual changes; it is barbarous, it is civilized, it is christianized, it is rich, it is scientific; but this change is not amelioration. For every thing that is given something is taken.
Σελίδα 63 - It had been long abandoned, for its sides Gaped wide with many a rift, and its frail joints Swayed with the undulations of the tide. A restless impulse urged him to embark, And meet lone Death on the drear ocean's waste ; For well he knew that mighty Shadow loves The slimy caverns of the populous deep.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας