Περιεχόμενα

University Administrative Officers c 1
2
Lecturers 15
15
Lectors c
45
University Scholarships c
64
University Prizes
82
University and College Degree Fees
96
University Legislation
115
Affiliation
130
Economics Tripos
337
Archaeological and Anthropological Tripos
354
English Tripos
361
Geographical Tripos
378
Music Tripos
394
Members of the University who are not on the boards
1168
Table of Matriculations 193949 1179
1
General Index 591
591

Modern and Medieval Languages Tripos
277
Mechanical Sciences Tripos
322
Πνευματικά δικαιώματα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας