Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

ENGLISH

JOURNAL OF EDUCATION:

SPECIALLY DESIGNED AS A

Medium of Correspondence

AMONG PAROCHIAL CLERGYMEN, AND ALL PROMOTERS OF SOUND EDUCATION
PARENTS, SPONSORS, SCHOOLMASTERS, SUNDAY SCHOOL

TEACHERS, ETC.

[blocks in formation]

LONDON:
GEORGE BELL, 186, FLEET STREET.

1847.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »