Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[blocks in formation]

INAN

London : R. Clay, Son, and Taylor, Printers,

Bread Street Hill.

TO

MY FELLOW WORKMEN IN CHRIST'S KINGDOM,

FOR WHOSE SAKE

I HAVE STUDIED THE SUBJECT HEREIN

TREATED OF,

I DEDICATE THIS BOOK,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »