Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

LESSONS

IN

APPLIED MECHANICS

[ocr errors]

IN

APPLIED MECHANICS

BY

JAMES H. COTTERILL, F.R.S.

AND

JOHN HENRY SLADE, R.N.

London

MACMILLAN AND CO.

AND NEW YORK

1891

The Right of Translation is reserved

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »