Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

THE

PLAY S

OF

WILLIAM, SHAKSPEARE.

VOLUME THE NINTH.

CONTAINING

THE TAMING OF A SHREW.
THE WINTER'S TALE.

LONDON:

Printed for J. Johnson, R. Baldwin, H. L. Gardner, W.J. and J. Richardson,

J. Nichols and Son, F. and C. Rivington, T. Payne, R. Faulder, G. and
J. Robinson, W. Lowndes, G. Wilkie, J. Scatcherd, T. Egerton,
J. Walker, W. Clarke and Son, J. Barker and Son, D. Ogilvy and Son,
Cuthell and Martin, R. Lea, P. Macqueen, J. Nunn, Lackington, Allen
and Co. T. Kay, J. Deighton, J. White, W. Miller, Vernor and Hood,
D. Walker, B. Crosby and Co. Longman and Rees, Cadell and Davies,
T. Hurst, J. Harding, R. H. Evans, S. Bagster, J. Mawman, Blacks and
Parry, R. Bent, and T. Ostell.

[J. PLYMSELL, Printer, Leather Lane, Holborn, London.]

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »