Περιεχόμενα

Preface
ix
University Officers c 1
xxix
Readerships 19
xxix
University Demonstrators c 29
xxix
University Scholarships c
48
University Prizes
61
Examinations
79
University Administration
95
University Patronage
123
Tripos Lists 19215
135
Oriental Languages Tripos
206
Mechanical Sciences Tripos
218
Anthropological Tripos
231
Geographical Tripos
237
Colleges and Hostels
261
Members of the Senate not on College Boards
649

University Legislation
111

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας