Περιεχόμενα

Preface
ix
University Officers c 1
xxix
Readerships 19
xxix
University Demonstrators c 29
xxix
University Scholarships c
48
Fees and Dues
70
Admission to Degrees
84
University Legislation
111
University Patronage
123
Tripos Lists 19215
135
English Tripos
232
Degrees conferred 192425
242
Colleges and Hostels
261
Members of the Senate not on College Boards
649

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας