Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2's into 2 are i 2

4 2 2

6

3 2

8 4 2

10 5 2

I 2 6 2 ;, 14 7 2

16 8 2 18

9 2

20 Ιο

» 15

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

3's into 3 are 1
3

6

2
3 9 3
3
I 2

4
3

5 3

18 6 3

21 7 3 24

8 3

9 3 30 IO 3

II 3

I 2

4's into 4 are 1 4

8 2 4

12 3 4 16

4 4

20 5 4 ,, 24

6 4 28

7 4

8 4

9 4 40 IO 4 44 II 4 48

[ocr errors]

» 32

» 27

36

[blocks in formation]

» 33

[blocks in formation]

I 2

» 36

14 99

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

5's into 5 are 1 5 10 2 5

» 3 5 20 4 5 25 5

6 5

7 5

8 5

„ 45 , 9 5 50

1ο 5

II 5

60 I 2

ܕܝ 30 ܕܕ

6's into 6 are i 7's into 7 are 1 6 I2 2

2 6 18 31 7 21 3 6

7
28

4 5 7

5 6 36 67.

6 6 7 7

7 6

8

56 8 6 54 » 9

63 9 6 60 IO

IO 6 66 II 7 77

II 6 72 I 2 7

I2

NNNNNNNNN

در 42 رو

[blocks in formation]
[ocr errors]

55 وو

13 ܕܕ 14 رو

13 ܝܕ 14 رو

[ocr errors]

8 , 17

[ocr errors]

I

[ocr errors]

7 and i are 8 8 and I are 9 9 and 1 are 10 7 9 2 IO

9 » 2 II 7 3 IO 8

3 II 9 3 I 2 7 4 II

4 I 2

9 4 » 13 5 12 8

5

9 5 14
6
8 6

9
6

15 7

8

7 » 15 9 , 7 16 71,8 15

8 16 9
9 16

8
9 ,
9 9 »

18
SUBTRACTION.
I from 2 leaves I

3

from 9 leaves 6
I
3
2
3 IO

7
I
4
3 3 II

8
I
5
4
3 I 2

9
I
6
5

4 from 5 leaves I
7
4
6

2
9
8
4 7

3
IO
9 4

8

4 4 9

5
2 from 3 leaves I

4
IO

6
4
2
4 II

7
5 1.3
4

8
2 6

4 13
2
7

5
2 8

6

5 from 6 leaves 1
9
5 7

2
IO
8
5
8

3
II
9
5 9

4
3
from

4
leaves 1
5 IO

5
3 5

2

5 II
3
6
3
5 I2

7
3 7

4 5
i 8
5 5

9

I

I

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

» 13

[ocr errors]

14 ܙܕ

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

4 6 8 Ιο

2

[ocr errors]

2

[ocr errors]

2

MULTIPLICATION, 3 times I is 3 3

2 6 3 3,9 9 3 4 I 2 3 5 15 3

6 18 3 7 21 3

18 3 3 Ιο 3

II 33 3 12

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

4 times I is 4 4

2

8 4 3 I 2 4 4 »

16 4 5 20 4

6 4

28 4

8 4 9 4

40 4

II 44 4 I2

48

24 رو

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

2

7
8

9. IO

[ocr errors]

24 رو

32 رو

[merged small][ocr errors]

27 وو 9

36

14 16 18 20 22 24

2

» 30

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

» 36

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

5 times I is 5 5

2 IO 5 3 και 15 5 4 20 5 5 25 5

6 5 7 35 5

8 5 9 45 Ιο

50 5 II

55 5

12 60

[ocr errors]

6 times I is 6
6

2 12
6

3 25

18 6

4 24
6

5 30
6 6
6

7
6 8 48
6

9
6 Ιο

60
6 II 66
6
12

72

36

7 times r is 7 7

2 14 7

21 7

4

28 7

5 - 35 7

6 7

7 και 49 7

8 56

63 7 IO 70 7 II 7 12

84

25 42

42

25 40

54

» 77

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

8 times I is 8

9

times i is 9 8

2
16
9

2 18 8 3 24 9 3 » 27 8

4 » 32 9 4 36 8

5 40 9 5 45 8 6 48 | 9

6

54 8

7 56 9 7 25 8 8

8 72 8 9 και 72 9 9 και

81 8

80
9 Ιο

90 8 II 88

9 II 8 I 2 96 9 1 2 1ο8

63

30 40 50 60 70 80 90 IOO

Ιο

[ocr errors]

649

Ιο

[ocr errors]

7 8 9 ΙΟ

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

crow

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

9 3 27

90 5 45 I 9 II 99 2 18 8 72 6

54 12 Ιο8

[ocr errors]
[ocr errors]

12 6

132 66

12 5

6ο 3 36

5 3 9 7 II

I

II

9 Ιο8

50 30 90 70 110 20 80

84

4 ΙΟ 8

7 II

44 110 88 22

2 8

2 8

2

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

132 24 96 144 48 12 72 120

[blocks in formation]

8
2 16
5 40
I 8

80
3 24
9 72
4 32
7

56 88

Ι2Ι

7 77

99 3 33 5 55

4 I 6

[ocr errors][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »