Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 189 - To reduce fractions to their lowest terms. A fraction is in its lowest terms when its numerator and denominator are prime to each other; that is, when both terms have no common divisor. 1. Reduce the fraction -|| to its lowest terms.
Σελίδα 63 - TABLE. 20 grains (gr.) make 1 scruple, sc. or 9. 3 scruples " 1 dram, dr. or 3. .8 drams " 1 ounce, oz. or §. 12 ounces
Σελίδα 68 - Thirty days hath September, April, June, and November ; February hath twenty-eight alone ; And all the rest have thirty-one : But leap year, coming once in four, February then has one day more.
Σελίδα 33 - RULE Place the less number under the greater, units under units, tens under tens, and so on.
Σελίδα 185 - Hence we have the the number of yards, by 4, the given denominator, RULE. Multiply the whole number by the given denominator; take the product for a numerator, under which write the given denominator.
Σελίδα 209 - Multiply the whole number by the numerator of the fraction, and divide the product by the denominator ; or divide the whole number by the denominator of the fraction, and multiply the quotient by the numerator.
Σελίδα 171 - A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3.
Σελίδα 173 - The Greatest Common Divisor of two or more numbers is the greatest number that will exactly divide each of them.
Σελίδα 54 - By EA DAVIDSON. With Twenty single and Six double-page Plates. Cloth, 3s. Music, An Elementary Manual of. By HENRY LESLIE, Author of the Oratorios "Immanuel" and "Judith,

Πληροφορίες βιβλιογραφίας