Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE WORKS

OF

SHAKESPEARE.

COLLIER.

VOL. III.

THE

WORKS

OF

WILLIAM SHAKESPEARE.

THE TEXT

FORMED FROM AN ENTIRELY NEW COLLATION

OF THE OLD EDITIONS:

WITH

THE VARIOUS READINGS, NOTES, A LIFE OF THE POET, AND

A HISTORY OF THE EARLY ENGLISH STAGE.

BY

J. PAYNE COLLIER, ESQ. F.S.A.

IN EIGHT VOLUMES.

VOL. III.

LONDON:

WHITTAKER & Co. AVE MARIA LANE.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »