Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

472
425

[ocr errors]
[ocr errors]

460, 543

551

Halsey v. Watsons

581 | Holmes v. Lansing

73, 446, 535

Halsteads y. Hasbrook

494

v. United Ins. Co.

511

Hamilton y. Holcomb

422 Hopkins v. Beedle

595

Harrison, Kelly v.

476 Hopkins v. Burrell

552

Haskins v. Sebor

490

Kenworthy v.

436

Hart, Conklin v.

431 Hornbeck, Low v.

Hart v. Hosack

582 Horton, Palmer, widow, v.

Johnson v.

322,608 Hosack, Hart v.

582

Johnson and others v. 570 Hotchkiss, Gilbert v.

497

Harvey and Harvey v. Hacker 564 Houston, Coit and Woolsey v. 243, 559

Harvey, Hildreth v. 300, 491 Hoyt and Bennet v. Campbell

473

Hasbrook v. Church

514 and Tom, Foster v.

510

Hasbrook, Halsteads v.

494

and Tom, Murray and others v,

Hasenfrits, Graves y.

451

584

Aaskins, Bank U. S. v.

435 Hubbard, Jackson, ex dem. Potter v.

Haskins and others v. Bradford 587

573

Griswold v.

432 Hudson v. Henry

578

y. New York Ins. Co. 486 Huguet v. Hallet

583

Seaman v.

487, 503 Hunn v. Bowne

579

v. Snowden

505 Hunt, Drake v.

416

Hastie and Patrick, Livingston v. 293, Hunt v. Leon

543, 557

569 Husted, Case of,

433

Hathaway v. Niles

562 Huyck, Salisbury and others y.

483

v. Seezie

518

Ilavard v. Geib

Hawes, Cole v.

486

I

Hay, Ellis v.

459

Hazard and others, Millan v. 564 Ingersoll v. Gregg

Heermance v. Delamater 463 Ingraham, Kanes v.

521

Service v.

560

Seixas and Abrahams v.

Henderson and others v. Brown 575

545

Hendricks, Jackson, ex dem. Go. Irvings v. Griffin

492

mez v

214 Isaacs, Remsen v.

597

Hening v. Tylee

423

Henry, Hudson v.

578

Herbert v. Hallet

93, 538

J

Herd, Moffat v.

557

Herrick, Manly v.

591, 599 Jacker, Jackson, ex dem. Pickart v.

Herring v. Sanger

71, 533

461

Harvey and Harvey v. IIacker 564 Jackson v. Brown

493

Hess v. Morgan

84, 536

-,ex dem. Brown v. Mitchel

Heyers v. Denning

431

541

Heyl v. Burling

578 Jackson v. Davis

497

Hicock v. Scribner

311, 610

ex dem. Beach v. Durland 510

Scribner v.

311, 610

Bronk v. Crysler 436

Higby v. Phelps and wise 581

Bruyn and wife

Hilburne und Coon v. Phillips 493

v. Beatty 584

Hildreth v. Beecher and Harvey 300,

Clark v. Cuerden 512
491, 515

Cortland v. Dyckman
Ex’rs of Bogert v. 568, 575

456

Hitchcock and Fitch, Aikin v. 595

Cooder v. Woods 438

Hitchcock, Sable v.

453, 479

Duane v. Low &

Hobson v. Todd

517

Voght

561

Hodges v. Milliman

557

Fitzroy and others

Hodges v. Shufelt

521

v. Sample 449

Hoffman, Tappen v.

506

Gansevoort v. Lunn

ex'rs of, Van Bramer v. 488

109, 539

Hogeboom. Van Ness v.

514

Gansevoort v. Parker

Holcomb, Hamilton v.

422

124

Tallmadge v.

483

Gomez v. Hendricks

Holebrook v. Bartlett

604

214

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Jackson, ex dem. Jauncey v. Cooper Jansen v. Davison

480

579 Jenks and others v. Hallet 577

Jones y. Brinckerhoff Jenkins v. gsley

474

101, 540 v. Pepoon

420, 494

Jones v. Striker 450 President of Union Turnpike v.

Kanes v. Sternbergh

534

440

Union Turnpike Co. v. 534

Lo Roys &c. v. Johnson v. Bloodgood

428

Sternbergh 587 Johnson v. Caulkins

437

Lewis v. Bort 562

v. Hadden

501

Lewis v. Laroway

322, 608

283, 471, 564

v. Page

505

Lewis v. Powell 482 Jones v. Brinckerhoff 101, 540

Lewis and wife

v. Caswell

29, 529

v. Sissons 602 v. Dunning

485

Loan officers of

481

Rensselaer v. Bull v. Hart & Co.

570

428 Percival v.

453, 477

Martin v. Platt 536 and Crawford v. Reed 424
McCrea v. Dunlap Judah and others v. Kemp 525

433 Juhel and others v. Church 496
Miller v. Belcher 571 v. Rhinelander

484
Moore v. Van Bergen v. The Un. Ins. Co.

522

426 Judges of Cayuga, People v. 483

Onderdonk v. Justices of Chenango, People v. 462
Weston
540

Ulster, People v. 469
Pickart v. Jacker 461

Westchester, People v. 474
Potter v. Hub.
bard

573
Potter v. Sissons 510

K
Prior and others

v. Voorhis 598
Ratoon and Jud. Kane v. Church

502
son v. Turbell 456
v. Ingraham

521

Rensselaers v. Kane, Sleght, adm'r v. 429, 497

Clark

507 Kanes v. Sternberg

410

Rensselaers

Keaguick, Lawler v.

439

Mallory 556 Keating v. Rice

425
Sacrider v. Van Kelly v. Ilarrison

476
Antwerp 561 Kemble v. Bowne

573
Scott v. Billings 591 Kemble v. Gouverneur and Rhino-
Staats v. Carey 518 lander

130

Smith v. Nelson 295,

v. Finch

466

566 Kemp, Judah and others v. 525

St. Croix v. Sande 491 Kenworthy v. Hopkins

436

Trowbridge and Kenyon v. Barnes and others 514

wife v. Dunsbaghs Kerbey v. Cogswell

599

429 Kerr, Cooper v.

606
- Verder and others Keteltas v. North

418

v. Gourlay 603

Stuyvesant v.

550

Viely and Clark

Kibbe and another y. Ballard 419

v. Cuorden

519 King, Grim v.

507

Watts v. Dodge 539 Kingsley, Brower v.

460

Winter v, Mackaby Kinsley v. Jenkins

474

588 Kip, Cohan, adm'r v.

404
Woodhue v. Rumsey Knox, Goix

454
234, 558 Kerley v. Cogswell

599

Woodworth v. Kruysler v. Spencer

495

Lindsay 86, 536 Koch v. Fink

524

Jacocks, Prior v.

439

James v. Badgers

435

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

466 McCrea and others v. Dunlap 433

Lefferts, Earl v.

455 McDonald v. Bogart

490

Lefferts, Garl v.

452 McDougall, Wemple and others v. 419

Leffingwell and another v. White 427 McEvers, Marklar v.

446

Le Guen v. Gouverneur and Kemble McEvers, Sheldon v.

438

605 McGourck v. Armstrong

419

Lenox v. The Un. Ins. Co. 178, 224, McKeel and others, Treadwell v. 517

522, 559 McKinley, case of

433

Lenox, the Un. Ins. Co. y.

451 McKinstry v. Benson

562

Leon, Hunt v.

140, 543, 557

v. Edwards

471

Le Roy v. Gouverneur

449 McNealy, Morrison v.

422

and others v. Stout 602 McVickar v. Alden

580

Levy v. Ex’rs of Nickerson 551 Mabbit and others, Bird v. 423

Lewis v. Elmendorf

492 Mackabay,Jackson, ex dem. Winter v.

Lewis v. Laroway

253, 471

588

Lewis v. Powell

482 Mackay v. Rhinelanders

467

and wife v. Sissons 602 Macomb, Corp v.

460, 608

Libolt, Bonsells v.

545 Mahany, Ex’rs of v. Fuller 489

Light v. Strang

543 Main y. Prosser

435

Lindsey, Jackson, ex dem. Wood- Malin v. Brown

566

worth v.

86, 536

- V. Lane

579

Little v. Woodman and others 420 Mallory, Jackson, ex dem. Rensse-

Livingston, The Bank of New

556

York v.

524 Manbattan Co., in the matter of 525

v. Hastie and Patrick 293,

v. Hackley and

569

another

563

Rickets and wise v. 479

v. Ledyard and

Loan Officers of Rensselaer v. Bull 428

Ledyard 590

laer v.

v. Willet

[ocr errors]
[ocr errors]

576

[ocr errors]
[ocr errors]

1 Manhattan Co., v. Valentino 584 | Myers, Shell v.

554 Manley v. Herrick

591, 599 Manly o. Delamater

543 Maoning James, case of

583

N Mark and Speyer, Scott and Seaman v. 525 Nase v. Peck

128, 533 Marklar v. McEvans 446 Nash v. Tupper

595 Marmet and Hendricks, Gomez v.553 Neaffie, Post and Larue v. 571 Marshal, Fitch and others v. 597 Neilson, Desbrough v. 81, 535 Marston v. Lawrence and Dayton 446 and Bunker, Brown and Martin v. Beach

586
Kimberly v.

594 Martin, Genet v.

554

and others, case of 581 Martin v. Platt

481 Nelson and Bunker, Rodmans v. 522 Mayell v. Potter 520 Newkirk v. Fox

473 Mayor &c. of New York, Arcu.

Wells v.

448 larius and Drake v. 534

458 Millan v. Hazard and others 564

and others, case of 517 Miller and Graham v. Depeyster New York, Bank of, v. Livingston 524 and Charlton

567 New York, Corporation of, v. Miller and Miller, Doyle v. 549 Dawson

516 Drake v. 444, 516,

People v.

79 Milliman, Hodges v.

557 New York Ins. Co. Crowningshield v. Milns and others v. Green 503

142 Milward v. Hallet

590

Bates v. 559, 238 Moffat y. Herd

557

Haskins y. 486 Mitchell, Brown v.

443

Lawrence v. 558, Jackson, ex dem. Brown v.

217 541

Robinson v. 594 Monteirs, Arjo v.

590

Thomas v. 1, 527 Moore, Hallet v. 549 Nickerson, Levy v.

551 and Pollock v. McClellan 541 Nicoll, Steadfast, ex dem. Nicoll v. 18, and Pollock, Rundle and

529 others v. 36, 530 Niles, Hathaway v.

562 Moorehouse, Torrey v. 463 Nitchie v. Smith administratrix

504 Moran, Hess v. 84, 536 Nixon v. Hallet and others

490 Morgan v. Woodworth 89 Noble, Keonard v.

511 Morrel, Gililand v. 589 Nore v. Franklin and another

417 Morris, Vredenburgh v. 447 North, Keteltas v.

418 Morrison v. McNealy 422 Norton, Calkin v.

502 Mott v. Doughty

449 Mouchor, Allard v.

456 Moulton, Dole v. 444,489

0 Muir and Boyd v. The United Ins. Co. 576 Oakley v. Farrington

434 Mulligan v. Clason

601 Ogden Gouverneur, case of 502 Mumiord v. Church 441 Oleott, The People v.

512 Muoger, Campbell v. 589 O'Neil, People v.

538 Munro and Koe v. Ricket and others Ostrander, Davis y.

426 552 Oudenarde v. Van Bergen 418 Murray v. Bird 421 Oudukirk, Van Patten v.

469 Child v. 421 | Ouland, Allaire v.

478 Murray v. Gouverneur and Kemble

606 and others v. Hoyt and Tom

Р

584
v. Ringwood Iron Co. 507 | Paddock v. Beebe

474
v. Smith
431 Page, Johnson v.

505 v. The United Ins, Co. 485 Palmer, que tam. v. Doney and others v. Alsop and

v. Greene

429 Pomeroy 47, 531 widow, v. Horton

425

[ocr errors]

519

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

481

[ocr errors]

Palmer v. Sebin
473 Phelps v. Frisbie

544 Parage v. Dale 156, 548 v. Goodrich

508 Parker, Jackson, ex dem. Ganse

and wife, Higby v. 581 voort v.

124

v. Chamberlain 513,555 Patrick v. Ludlow

10, 528
Ferris v.

446, 495 v. Hallet and Bowne 76, 530

Hilburn and Coon v. 493 Pattison, Brooks v. 461, 472 Lodge v.

441 Peacock v. Van Rensselaer 495

Stafford v.

436 Pearsall v. Small 504 Philips v. Peck

128, 466 Pease, People v.

333
v. Roget

551 Peck, Phillips v. 128, 466 Pickart v. Jacker

461 Nase v.

128, 533 Platner, ex’rs of, Ex’rs of Van Pell, People v.

498
Rensselaer v.

475 Penfield, Carna v.

537

Devisees of Pendleton, Le Conte v. 432 Van Rensselaer v.

475 People v. Beebe and others 537 Platt v. Platt

416 v. Benner 508 Platt, Platt v.

416 v. Brown

596

Jackson, ex dem. Martin v. 536 v. Burtch

523 Martin v. v. Byron 128,531, 574

v. Robins

443, 457 v. Cochran

480 Post, Grant, ex dem. Thayer v. 547 v. Commissioners of High

and Larue v. Neaffie 571 ways of Rhinebeck

562
v. Van Dine

465 v. Common Pleas of Otsego Potter v. Briggs

583 463 and Bull, Dole y. 498,567 v. Crowell 337 Halsey v.

566 v. D'Witt

568
Mayell v.

520 v. Denslow

591 -
and others v. Sissons

510 v. Denton

505 Powell, Jackson, ex dem. Lewis v. 482 v. Dowell 415 Prendergast, Dole v.

603 v. Franklin 299, 570

and others, Prior v. 602 on pro. of Gephard v. Com. Price y. Evers

416 Pleas of Delaware 462 Prior, Jacocks y.

439 v. Guernsey

265, 563 v. Prendergast, et al. 602 v. Judges of Cayuga 483 Prosser, Main v.

435 v. Judges of Ulster 469 Pruyn and others v. Goes 546 v. Judges of Westchester 420, Purdy v. Delevans

586 474 Putman v. Bower

596 v. Justices of Chenango

462 v. New York, Corporation of

79 People v. Olcott

512

Q
v. O'Neil

538
v. Pease
333 Quackenboss v. Dennis

596 498

v. Woodward 470 v. Pleas

587 v. Rust

587 v. Shaw

587

R
v. Thompson

518
v. Townsend
430 Raney v. Crary,

570 v. Valentine

460 Rankin y. Blackwell 488, 524 v. Waters 433 Rathbone v. Durling

516 v. Young

582

-, Sebrers and Van Wyck v. Pepoon, Jenkins v. 420, 494

462 Percival v. Jones

453, 477 Rattoon and Judson v. Tarbell 456 Peters, George, case of 518 Ray and others v. Bogert

608 Pettingall v. Brown 589 Reed, Jones and Crawford v.

424 Peyton v. Hallet

597 Reedy v. Seixas Pfister and Macomb v. Gillispie 470 Remsen, Adm'r, v. Isaacs 597 Phelps v. Ball 424 Reonard v. Noble

511 v. Chamberlain

513 Rendtorff and Moller v. Sands 498

v. Pell

515

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »