The Home Book of Verse, American and English: With an Appendix Containing a Few Well-known Poems in Other Languages, Τόμος 1

Εξώφυλλο
Burton Egbert Stevenson
Holt, 1953 - 4013 σελίδες
0 Κριτικές
Οι αξιολογήσεις δεν επαληθεύονται, αλλά η Google ελέγχει και καταργεί ψευδές περιεχόμενο όταν το εντοπίζει
2 volume collection of the best brief poems in the English language from Spenser to the present

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

THE BABY
3
Memorial Verses Matthew Arnold 3680
7
To a NewBorn Baby Girl Grace Hasard Conkling
9
Edith
14
Weighing the Baby Ethel Lynn Beers
15
Little Feet Elizabeth Akers
19
No Baby in the House Clara Dolliver
25
Fair Annie
28
Nothing to Wear
891
Song I saw the days white rap
892
Shameful Death
894
The Little Waves of Brefiny Eva GoreBooih 2005
895
Song I made another garden yea Arthur OShaughnessy
896
Rococo Algernon Charles Swinburne
902
Bill and
907
La Grisette Oliver Wendell Holmes 009
910

IN THE NURSERY
31
Ballade des Dames du Temps Jadis François Villon 3837
38
Jack and Jill Unknown
39
Robin Redbreast Unknown
45
Old Mother Hubbard Unknown
51
The Moon Eliza Lee Follen
57
Kind Hearts Unknoun
66
The Three Ravens
68
How Old Brown Took Harpers
71
Willie Winkie William Miller
72
Vendors Song
73
A Lullaby Richard Rowlands
78
Jerusalem John Mason Neale 3689
82
The Cottager to Her Infant Dorothy Wordsworth
84
MotherSong from Prince Lucifer Alfred Austin
90
A Musical Instrument
91
RedTime Song
92
The Crust of Bread
104
Meddlesome Matty
110
Godsacre Henry Wadsworth Longfellow 3439
113
PAGE
115
The Butterfly and the
116
The Story of Augustus Who Would
122
A Boys Song James Hogg
128
Childs Song in Spring Edith Nesbit
135
Its Ain Drap o Dew
136
Thanatopsis William Cullen Bryant 3444
139
Answer to a Childs Question Samuel Taylor Coleridge
141
The SingingLesson Jean Ingelow
147
Elizabeth Barrett Browning 3315
149
The Shepherd William Blake
153
The Land of Counterpane Robert Louis Stevenson
159
On Music
160
The Building of the Nest Margaret Sangster
163
Little Orphant Annie James Whitcomb Riley
169
A Story for a Child Bayard Taylor
175
The Courtship Merry Marriage
181
The Babes in the Wood Unknown
185
Gods Judgment on a Wicked Bishop Robert Southey
189
Holy Matrimony John Keble 1197
200
THE GLAD EVANGEL
201
Oh Mother of a Mighty Race William Cullen Bryant 2
203
The Angels William Drummond
207
Sapientia Lunæ
210
A Christmas Carol Gilbert Keith Chesterton 2 1 2
213
The Three Warnings
216
A Childs Song of Christmas Marjorie L C Pickihall
219
PART VII
226
FAIRYLAND
231
Fairy Song John Keals
237
No Thomas Hood 2048
238
The Fairy Thrall Mary C G Byron
243
The Visitor Patrick R Chalmers
247
Laus Infantium William Canton
253
A Childs Laughter Algernon Charles Swinburne
254
The Barefoot Boy John Grcenleaf Whillicr
261
The Dance of Death Austin Dobson 3446
263
To a Little Girl Helen Parry Eden
267
To Charlotte Pulteney Ambrose Philips
273
It is Great for our Country to Die James Gales Percival 2303
278
The Childs Heritage John G Neihardt
279
The ShadowChild Harriet Monroe
288
Mannabatta Walt Whitman 2568
289
In Men Whom Men Condemn as III Joaquin Miller 3058
290
THEY ARE ALL GONE
293
A Song of Sherwood Alfred Noyes 2541
295
Were Dead Coventry Palmore
296
The Masters Laurence Hope
297
The Little Ghost Katherine Tynan
302
For Charlies Sake John Williamson Palmier
310
We Are Seven William Wordsworth
318
Keenans Charge
320
IN THE SHADOW
322
To Mistress Margaret Hussey John Skelton
329
Tam OShanter
332
The Solitary Reaper
333
What of The Darkness? Richard Le Gallienne 3515
338
To a Child of Fancy
340
Emilia
346
Days of My Youth
352
BirthDay
358
An Epitaph Intended for Himself James Beattie 3518
359
A Little Work
361
Equinoctial
367
He Liveth Long who Liveth Well Horatius Bonar 3716
370
Ode on the Intimations of Immortal
371
Preludes from The Angel in
384
From Life
390
A Child My Choice Robert Southwell 3747
394
Samuel Taylor Coleridge
405
A Little While
410
Rabbi Ben Ezra
411
Aubrey Thomas de Vere
417
King John and the Abbot of Canter
418
Forty Years
421
Immoral
429
The Friar of Orders Gray
431
Jean Ingelow
433
The Black Regiment
434
Childhood
440
Arethusa Percy Bysshe Shelley 1418
443
A Psalm of Life
446
Langsyne When Liſe Was Bonnie Alexander Anderson
447
Commemoration
452
Christina Georgina Rossetti
453
Alone by the Hearth
460
The Height of the Ridiculous Oliver Wendell Tolmes 2138
464
Sleep
465
On a Tear Samuel Rogers 3380
466
The Old SwimminHole
468
The Village Blacksmith
469
Eros
474
Song When daisies pied and violets
479
Ben Jonson
481
Melancholy John Fletcher 3349
482
Prayer Richard Crashaw 3723
485
To the Pious Memory of the Accom
486
The Widow Allan Ramsay 2020
489
Glenara
491
They Speak o Wiles
493
Sir Galahad
497
Heraclitus William JohnsonCory 3529
499
Fate
501
Poor Kings
504
Song of Eros from Agathon George Edward Woodberry
507
568
508
Child Child Sara Teasdale
512
IN PRAISE OF
518
CherryRipe Thomas Campion
524
Robert Herrick
529
Song Ask me no more where Jove
530
The Lay of the Levite
534
The Fair Thief Charles Wyndham
536
Roodeau Redoublé John Payne
542
On Melancholy John Keals 3349
546
Song She is not fair to outward
548
Israfel Edgar Allan Poe 3077
551
How They Brought the Good News
553
Lovely Mary Donnelly
555
George Meredith
561
The Quiet Nights
566
Meet we no Angels Pansie Thomas Ashe
567
Meet we no Angels Pansie Thomas Ashe
568
Four Things
572
The Milkmaid
573
Marvel What You Are Trumbull Stickney
575
On the Portrait of Shakespeare Ben Jonson 3652
578
Song Oh Love they said is King
580
Irene Rutherford McLeod
581
Wrong not Sweet Empress of
586
Michael Drayton
587
Song O do not wanton with those
592
The Message John Donne
593
How Can the Heart forget Her Francis Davison
599
To Althea from Prison Richard Lovelace
605
Love and Life
611
Song Too late alas I must con
612
O Nancy wilt Thou go with Me Thomas Percy
618
Take back the Virgin Page Thomas Moore
623
Reveillé
625
My Share of the World Alice Furlong
630
Time and Grief William Lisle Bowles 3 352
633
When You are Old William Butler Years
636
tarry Robert Browning
637
The Nameless One James Clarence Mangan 3365
640
A Ballad of Life Algernon Charles Swinburne
642
A LeaveTaking Algernon Charles Swinburne
645
Love on the Mountain Thomas Boyd
648
O World be Nobler Laurence Bingon
652
A Trifle Henry Timrod
654
The Old Home
655
The Road to France
657
Some Day of Days Nora Perry
658
Let Me Enjoy Thomas Hardy 2841
660
God Bless You Dear Today John Bennett
663
Wild Wishes Ethel M Hewitl
664
Be Ye in Love with AprilTide Clinton Scollard
670
Star Song
673
Heart of my Heart Unknown
676
Norman Gale
679
MY LADYS LIPS
682
Come Chloe and Give Me Sweet
685
I Fear Thy Kisses Gentle Maiden Percy Bysshe Shelley
688
My Days Among the Dead
690
Make Believe
691
A Lament for Flodden Jane Elliol 2308
693
AT HER WINDOW
694
Row Gently liere Thomas Moore
700
Madison Cawein
701
Come into the Garden Maud Alfred Tennyson
706
To William Sharp Clinton Scollard 3654
711
Serenade Oscar Wilde
713
A Maidens Ideal of a Husband Henry Carey
722
Defiance Walter Savage Landor
728
On First looking into Chapmans
732
The Odyssey Andrew Lang 3083
740
Rory OMore or Good Omens Samuel Lover
753
Some Time at Eve Liszic Clark Hardy 3468
756
Little Mary Cassidy Francis A Fahy
759
To Chloe Jealous Matthew Prior
766
O Merry may the Maid be John Clerk
772
Sir Humphrey Gilbert Henry Wadsworth Longfellow 2368
774
The Effect of Example
775
The Pretty Girl of Loch Dan Samuel Ferguson
779
Memorabilia Robert Browning 3657
782
Lochinvar Walter Scott
787
The Mistletoe Bough
788
Mabel in New Hampshire James Thomas Fields
793
On the Late Massacre in Piedmont John Milton 2404
796
Friends
797
Riding Down Nora Perry
799
Corrymcela Moira ONeill 2604
801
Yes? Henry Cuyler Bunner
805
Song Follow a shadow it still flies
811
Disdain Returned Thomas Carew
817
Song Love in fantastic triumph
824
Song of Thyrsis Philip Freneau
830
Shadows Rickard Moncklon Milnes
837
The Canebottomed Chair
838
My Last Duchess Robert Browning
846
Little and Great
850
The Eagles Song Richard Mansfield 2207
851
Hebe James Russell Lowell
852
The Puzzled Census Taker
854
Suburb Harold Monro
860
Well go no More a Roving George Gordon Byron
866
Inclusions Elizabeth Barrett Browning
873
A Friend
879
Youth and Art Robert Browning
880
Song Oh that we two were May
886
Ashore Laurence Hope
916
Le Roi dYvetot PierreJean de Béranger 3840
920
Midsummer Ella Wheeler Wilcox
922
Arikur Symonds
928
Song to a Fair Young Lady Going
934
Song At setting day and rising
940
My Bonnie Mary Robert Burns
946
As Toilsome I Wandered Virginias
947
Stanzas
948
When We Two Parted George Gordon Byron
952
The Sealands Orrick Johns
958
Solitude
962
The Flowers Name Robert Browning
964
Divided Jean Ingelow
971
Song Fair is the night and fair
977
Kathleen Mavourneen Louisa Macariney Crawford
979
The Parting Hour Olive Custance
985
The Girl I Left Behind Me Unknown
986
Old Gardens Arthur Upson
992
Duna
995
Ad Domnulam Suam Ernest Dowson 907
998
PreExistence Paul Hamilton Hayne 2857
999
Modern Beauty Arthur Symons
1004
Ode on a Grecian
1006
Lost Light Elizabeth Akers
1010
Robert Louis Stevenson Lizelle Woodworth Reese 3657
1014
Love Came Back at Fall o Dew Lizelle Woodworth Reese
1016
The Forsaken Merman Matthew Arnold IO21
1023
To HerUnspoken Amelia Josephine Burr
1029
Little Wild Baby Margaret Thomson Janvier
1035
A Sea Child
1041
A Rose Will Fade
1047
The Lass that Died of Love Richard Middleton
1053
LOVE AND DEATH
1060
The Churchyard on the Sands Lord de Tabley
1067
The Raven
1070
Lucy
1073
Mother England Edith M Thomas 2230
1076
The Song of the Western Men Robert Stephen Hawker 2407
1077
John Addington Symonds
1080
Lament of the Irish Emigrant Helen Selina Sheridan
1086
The King of Denmarks Ride Caroline E S Norton
1088
Comrades
1091
Evelyn Hope Robert Browning
1094
The Ballad of Father Gilligan William Buller Yrals 2803
1095
At the Crossroads
1097
Barbara Alexander Smith I100
1102
The Bells
1105
For Annie Edgar Allan Poe I107
1109
Give Love Today Ethel Talbot IIIS
1116
Recompense
1117
GoodNight Hester A Benedict II 21
1122
SONGS OF PRAISE
1125
Memories Arthur Stringer II 27
1128
Patterns Amy Lowell
1136
The LotosEaters
1143
Be True
1146
A Spring Journey Alice Freeman Palmer
1147
When the Most is Said dary Ainge de lere 3423
1149
Morte DArthur
1152
Love Triumphant Frederic Lawrence Knowles
1153
O Saw Ye the Lass Richard Ryan
1159
My Own Cáilin Donn George Sigerson
1165
To F C Mortimer Collins
1171
The Lady Poverty
1174
The Letters Alfred Tennyson
1177
Prothalamion Edmund Spenser
1183
The Great Adventure
1192
The Kiss Sara Teasdale
1194
Home Dora Greenwell I 204
1204
Providence Reginald Heber 3726
1210
The Married Lover Coventry Parmore I 212
1215
The Blessed Damozel
1217
Dont be Sorrowful Darling Rembrandt Peale I 220
1221
The Seekers John Masefield 2863
1223
Moggy and Me James Hogg
1227
England My England William Ernest Henley 2239
1228
Sonnets from Astrophel and Stella Philip Sidney I 235
1252
On the Receipt of My Mothers Pic
1254
Sonnets from The House of Life Dante Gabriel Russetti I255
1260
Renouncement Alice Meynell
1263
Love in the Winds Richard Hovey
1269
Sonnets from Sonnets from
1276
of love
1282
One Word More Robert Browning
1284
The Worlds Justice
1289
The World is too Much With Us William Wordsworth
1292
PAGE
1293
Conscience Henry David Thoreau 2960
1296
Great Nature is an Army Gay Richard Walson Gilder 1 298
1299
The Guardian Angel Robert Browning 2620
1301
DAWN AND DARK
1305
The Muses Edith Matilda Thomas 3097
1308
The Aztec City
1309
Music of the Dawn Virginia Bioren Harrison I310
1311
The Highwayman
1317
This is My Hour Zoë Akins
1318
Song to the Evening Star Thomas Campbell
1319
To Night Joseph Blanco White
1325
Universal Prayer Alexander Pope 3788
1326
The Waste Places
1330
A Song of the Seasons Cosmo Monkhouse
1331
A Starlings Spring Rondel James Cousins
1337
An Ode on the Spring Thomas Gray
1343
Elegy Written in a Country Church
1344
The Voice of Toil
1350
March William Morris
1351
Spinning in April Josephine Preston Peabody
1357
A Spring Lilt Unknown
1363
June from The Vision of Sir Laun
1367
The Fatherland
1369
A Song of Early Autumn
1374
a Dirge
1380
a Dirge
1386
The Death of the Old Year Alfred Tennyson
1395
Under the Leaves
1401
Trees
1407
The Retort
1410
The Vision of Belshazzar George Gordon Byron 2328
1411
Of an Orchard
1414
The Cataract of Lodore Robert Southey
1420
Canadian BoatSong Thomas Moore
1426
Kinchinjunga Cale Young Rice
1435
The Deserted Village
1438
April Rain Robert Loveman
1442
Bermudas
1448
A Garden Song Austin Dobson
1449
Night T W Rolleston 3469
1451
The Songs of Guthrum and Alfred Gilbert Keith Chesterlon 2823
1453
Unguarded Ada Foster Murray
1455
Green Things Growing Dinah Maria Mulock Craik
1461
White Azaleas Harriet McEwen Kimball
1467
I Wandered Lonely as a Cloud William Wordsworth
1473
To Daisies Francis Thompson
1479
Goldenrod Elaine Goodale Easiman
1485
A Song the Grass Sings Charles G Blanden
1488
The MorningGlory Florence Earle Coates
1494
A Rose Richard Fanshawe
1500
502
1502
GODS CREATURES
1507
For a That and a That
1509
The Eve of St Agnes
1510
The Maid
1513
The Snail William Cowper
1514
In Memoriam Richard Monckton Milnes 3545
1515
The Blood Horse Bryan Waller Procter
1520
The Blackbird Alfred Edward Housman
1526
The Eagle Alfred Tennyson
1530
My Catbird William Henry Venable
1533
The Hawkbit Charles G D Roberls
1539
Philomel Richard Barnefield
1545
The ScholarGipsy
1548
To the Nightingale William Drummond 1518
1551
To an Oriole Edgar Fawcell
1557
Christ Our Example in Suffering James Montgomery 3799
1561
The SeaMew Elizabeth Barrell Browning
1563
To a Skylark Percy Bysshe elley
1569
Itylus Algernon Charles Swinburne
1578
Fraternity
1579
THE
1584
The Pines and the Sea Christopher Pearse Cranch
1590
Hastings Mill C Fox Smith
1591
Of Wounds and Sore Defeat William Vaughn Moody 2940
1600
Prospice Robert Brovning 3484
1604
Behold the Deeds
1632
The Lake Isle of Innisfree William Butler Yeats
1634
Inscription in a Hermitage Thomas Warlon
1640
A Strip of Blue Lucy Larcom
1647
PART V
1648
The Useful Plow Unknown
1653
The Wish Abraham Cowley
1655
A Runnable Stag John Davidson
1661
WANDERLUST
1667
In City Streets Ada Smith
1674
The Song of the Bow Arthur Conan Doyle 2241
1679
A Maine Trail Gertrude Hunlinglon
1681
The SeaGipsy Richard Hovey
1688
The Joys of the Road Bliss Carman
1694
The Good Inn Herman Knickerbocker Viele
1700
Ballade of the Primitive Jest Andrew Lang
1708
Chivalry at a Discount Edward Filzgerald
1724
My Mistresss Boots Frederick LockerLampson
1730
A Terrible Infant Frederick LockerLampson
1736
Contentment Oliver Wendell Holmes
1743
A MIND CONTENT
1745
MY COUNTRY
1746
Thalia Thomas Bailey Aldrich
1750
Yankee Doodle
1753
The EightDay Clock Alfred Cochrane
1756
To a Pair of Egyptian Slippers Edwin Arnold
1762
Clay Edward Verrall Lucas
1768
Sonnet
1782
Chiffons William Samuel Johnson
1788
The Queens Song
1790
Students Florence Wilkinson
1794
A Kiss Austin Dobson
1800
On the Flyleaf of a Book of
1806
A Nice Correspondent Frederick LockerLampson
1812
The Nymph Complaining for
1819
Verses
1824
Epitaph on a Hare William Cowper
1825
Hold Patrick R Chalmers
1834
The Debate in the Sennit James Russell Lowell
1840
The Second Coming
1844
Jolly Jack William Make peace Thock
1847
The Hare with Many Friends John Gay
1853
Bingen on the Rhine Caroline Elizabeth Sarah Nor
1855
A Little Brother of the Rich Edward Sandford Martin
1859
For My Own Monument Matthew Prior
1861
All Saints Edmund Yates
1869
The Chameleon James Merrick
1875
The OwlCritic James Thomas Fields
1881
Came Down from Lebanon Clinton Scollard 2637
1886
Hem and Haw Bliss Carman
1887
Man and the Ascidian Andrew Lang
1895
The Gates of Dreamland
1899
Womens Longing John Fletcher
1903
The Widows Mite Frederick LockerLampson 3554
1905
Suppose Anne Reeve Aldrich
1909
A Bakers Duzzen uv Wize Sawz Eduard Rowland Sill
1915
PAGE
1921
Father William Lewis Carroll
1927
Nonsense Verses Edward Lear 2057
1928
Not a Sou Had he Got Richard Harris Barham
1933
The Night Court
1938
The Jampot Rudyard Kipling
1939
Nephilidia Algernon Charles Swinburne
1946
Nubia Bayard Taylor 2640
1948
The Poets at Tea Barry Pain
1953
Πνευματικά δικαιώματα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας