Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

A RITHMETIC.

BY

REV. C. ELSEE, M.A.,

LATE FELLOW OF ST. JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE ;

ASSISTANT-MASTER AT RUGBY.

INTENDED FOR THE USE OF RUGBY SCHOOL.

LONDON:

BELL & DALDY, 186, FLEET STREET,

AND 6, YORK STREET, COVENT GARDEN.

[merged small][merged small][ocr errors]

LONDON: PRINTED BY W. CLOWES AND SONS, STAMFORD STREET,

AND CHARING CROSS.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »