Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 51 - To reduce a mixed number to an improper fraction, Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the numerator; under this sum write the denominator.
Σελίδα 9 - The number to be divided is called the dividend. The number by which we divide is called the divisor.
Σελίδα 9 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches = 1 cubic foot 27 cubic feet = 1 cubic yard 128 cubic feet = 1 cord...
Σελίδα 138 - ... then multiply the second and third terms together, and divide their product by the first, the quotient will be the fourth term or answer, in the same denomination vj'ilh the third term.
Σελίδα 194 - Separate the given number into periods of two figures each, beginning at the right hand: the period on the left will often contain but one figure.
Σελίδα 9 - Square Measure 144 square inches = 1 square foot 9 square feet = 1 square yard...
Σελίδα 10 - Months, the number of days in each of which are easily remembered by means of the following lines : Thirty days hath September, April, June, and November : February has twenty-eight alone, And all the rest have thirty-one : But leap-year coming once in four, February then has one day more.
Σελίδα 7 - The number to be multiplied is called the multiplicand, the number by which it is multiplied the multiplier, and the result the product.
Σελίδα 89 - Subtract the number of decimal places in the divisor from the number of decimal places in the dividend, and point off as many decimal places in the quotient as there are units in the remainder thus found.
Σελίδα 88 - To multiply one decimal by another, multiply the figures as in whole numbers, and point off' as many decimal places in the .product as there are in the multiplier and the multiplicand together.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας