Κριτικές

Κριτικές χρηστών

BLUE AT THE MIZZEN

Κριτική χρηστών  - Kirkus

O'Brian announced long ago that he hoped to write 20 volumes in his series centering on the British Navy during the Napoleonic Wars and featuring Jack Aubrey and Stephen Maturin. Along the way, he has ... Ανάγνωση ολόκληρης της κριτικής

Όλες οι κριτικές - 3
5 αστέρια - 0
3 αστέρια - 0
2 αστέρια - 0
1 αστέρι - 0

Όλες οι κριτικές - 3
Κριτικές συντάκτη - 0

Όλες οι κριτικές - 3
Kirkus - 1