Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 35 - If two triangles have the three sides of the one equal to the three sides of the other, each to each, the triangles are congruent.
Σελίδα 80 - The areas of two triangles which have an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles. A D A' Hyp. In triangles ABC and A'B'C', To prove AABC A A'B'C' A'B' x A'C ' Proof. Draw the altitudes BD and B'D'.
Σελίδα 139 - If a straight line is perpendicular to each of two straight lines at their point of intersection, it is perpendicular to the plane of those lines.
Σελίδα 17 - The sum of all the angles of a polygon is equal to twice as many right angles as the polygon has sides, less two.
Σελίδα 176 - The radius of a sphere is a straight line, drawn from the centre to any point of the...
Σελίδα 182 - Every section of a sphere, made by a plane, is a circle.
Σελίδα 28 - If two triangles have two sides of the one equal respectively to two sides of the other, but the included angle of the first greater than the included angle of the second, then the third side of the first is greater than the third side of the second. Given A ABC and A'B'C ' with Proof STATEMENTS Apply A A'B'C ' to A ABC so that A'B
Σελίδα 165 - ... bases simply : hence two prisms of the same altitude are to each other as their bases. For a like reason, two prisms of the same base are to each other as their altitudes.
Σελίδα 29 - ... to two sides of the other, but the third side of the first greater than the third side of the second, the angle opposite the third side of the first is.
Σελίδα 13 - If equals be added to unequals, the wholes are unequal. V. If equals be taken from unequals, the remainders are unequal. VI. Things which are double of the same, are equal to one another.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας