Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

SERMONS

ON

INTERESTING SUBJECTS,

BY THE

REV. CLAUDIUS BUCHANAN, D. D.

DI
LATE VICE-PROVOST OF THE COLLEGE OF FORT-WILLIAN
IN BENGAL, AND MEMBER OF THE ASIATIC

SOCIETY.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

PRINTED FOR 3. OGLE; M. OGLE, GLASGOW ; R. OGLE,

AND T. HAMILTON, LONDON ; AND

T. JOHNSTON, DUBLIN.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »