Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Daughters of the American Revo-

lution, 302, 303,
Davenport, George W., 285.
Davey, Mrs. Nana Hudson, 280.
Davis, David, 100, 101.
Davis, William R., 305.
Dawes county, 31.
Dawson, Jacob, 66, 141.
Dawson county, 184.
De Soto, 52.
Deadwood, 72, 73.
Deaf and Dumb, Institute of, 145,

364.
“Debates and Proceedings in the

Nebraska Constitutional Con-

ventions," 289.
DeCamp, David M., 361.
Decatur, Stephen, 81.
Decatur (town), 61, 77, 79, 80, 82,

83.
Decatur county (Iowa),

12.
Dech, Mrs. W. E., 360.
Dech, William H., 360.
Decker, James H., 137, 138, 141, 142.
Dee family, 65.
Deemer, Horace E, 286, 287.
De Lisa, Manuel, 302.
Denney, Charles H., 259.
Denton, Mrs. Mary J., 285.
Denver, 59.
Department of the Platte, 68.
Dewey, Dr., 136.
Dibble, Richard, 237.
Dickinson College, 153.
Diddock, Mrs. Margaret, 360.
Dillon, Sidney, 187.
Dilworth, Gen. Caleb J., 114.
Dimery, Martin W., 279.
Dinsmore, John B., 248.
Directors, Board of, 309.
Directors, Board of, Meetings of-

May 8, 1901, 220.
April, 1902, 226.
April 14, 1903, 231.
May 20, 1903, 233.
January 19, 1905, 243.
June 24, 1905, 243.
May 10, 1906, 251.
October 9, 1906, 255.
February 1, 1907, 262.
April 9, 1907, 274.
July 9, 1907, 276.

October 17, 1907, 277.
Diversity of work, 292.
Doane College, 171.
Dodge, Gen. Grenville M, 222.
Dodge, Henry, 357.
Dodge, Nathan P., 240.
Dodge county, 31.
Domenech, Abbe E. M., 317.

Donahoo, Thomas, 140.
Donahue, A. J., 135.
Doniphan trip, 352.
Doom, James E., 172.
Doty, Shadrach, 285.
Douglas, Fred, 151.
Douglas (Wyo.), 64.
Douglas county, 26, 117.
Downs, Hiram P., 134, 135, 136, 139.
Downs. Hotel, 137, 140.
Draft of Proposition to Lincoln City

Council, 250.
Dryden, John N., 259.
Dudley, Major, 202.
Duey, Kate A., 156.
Duff, Nicholas A., 280.
Duffield, Eleanor, 285.
Dunbar trip, 344.
Duncan, Lafayette, 133, 134.
Dundas, John H., 216.
Dundas, Lucas B., 366.
Dundey, Charles, 218.
Dundy, Judge Elmer S., 300.
Dunham, Frank, 237, 360.
Dunkleberger, I. W., 360.
Dunn, Ignatius J., 259.
Dye, “Jim,” 104, 105.
Early Annals of Nebraska City. By

J. W. Pearman, 133.
Early Days on the Little Blue. By

J. H. Lemmon, 127.
Early Days at the Salt Basin.

John S. Gregory, 102.
Early Dreams of Coal in Nebraska.

By Dr. George L. Miller, 189.
Early, Jubal, 159.
Eaton, Henry M., 277, 285, 294.
Eberly, George A., 280.
Educational Convention, State, 165.
Edwards, Jonathan, 285.

W., 350.
Eells, Perry, 362.
Egger, Arnold, 279.
Eggers, Mr., 360.
Elkhorn Crossing, 15.
Elkhorn rendezvous, 20, 21.
Elliot, M. A., 361.
Ellsworth, Edward, 355.
Elmendorf, William, 365.
Emery, A. B., 365.
Emery, Col., 270.
Emigrants' Guide, 9.
Endicott mound, 350
England, Wellington H., 281.
Epperson, Ambrose C., 285.
Epperson, Charles H., 240.
Ernst, Carl J., 230.
Estabrook, Henry D, 255.
Estelle, Lee, 237.
Esty, Miss, 360.

Ву

Edwell,

see

Eubanks fan ily, 128.
Evans, Isaiah D., 247, 258.
Evans, John M., 92, 93, 94, 95.
Evans, Robert E., 259.
Eyeland, Alf., 104, 105.
Eveland, Elizabeth, 104.
Eveland, John F., 285.
Eveland family, 104.
Exchanges, 298.
Executive Board,

Directors,
Board of.
Executive Committee, see Directors,

Board of.
Exposition, American, London, 165.
Exposition, Cotton Centennial, New

Orleans, 165.
Exposition, Philadelphia, 165.
Exposition, St. Louis, Louisiana

Purchase, 232.
Exposition, World's Fair, Chicago,

165.
Eyestone, Willis J., 285, 295.
Falloon, Edwin, 259.
Farmers' Alliance, 216.
Farragut Post No. 25, 193, 213.
Fergus, Elizabeth, 144.
Ferryville, see Boyer Lake.
Fessenden, William Pitt, 50.
Fickler, Gotlif, 363.
Field Work, 296.
Finances, 306.
Financial Statement, 307.
Fisk, Jim, 132.
Fitchey, James, 143.
Fitchner, Mrs. Alice, 362.
Flansburg, Claude C., 259.
Fletcher, W. O., 363, 364.
Florence, 13, 15, 24, 26, 326.
Florence (Mormon settlement), 24.
Foale, Oscar P., 279.
· Fodrea, Mrs. Kate P., 279.
Fontenelle, Logan, 241, 302.
Fontenelle (town), 26.
Ford, Governor, 14.
Fort, Irvin A., 305.
Fort Atkinson Papers, 245.
Forts

Calhoun, 302.
Crook, 155.
Des Moines, 155.
Donelson, 199..
Fetterman, 69, 72.
Henry, 199.
Kearney, 21, 55, 134, 303.
Kearney (old), 10, 21, 134, 277.
Laramie, 17, 21, 69, 74.
Leavenworth, 14, 55.
McPherson, 270.
Niobrara, 33.
Pierre, 190.

Forts-Con

Randall, 80.
Reno, 70.
Robinson, 74, 75.

Union (N. M.), 127.
Fowlkes, Dr. William T., 138, 140.
Fox, Beman C., 259.
Fox Indians, 7, 12.
Frahm, Otto, 362.
Frampton, William C., 259.
Franklin, John, 260.
Franklin county, 113.
Freight rates in Nebraska, 37, 38.
Freeman, Giles N., 139.
Fremont, John C., 199.
Fremont, 26, 121, 185, 186, 302, 344.
Fremont county (Iowa), 136.
French, Caroline Joy, see Morton,

Caroline J. F.
"French Creek,” see Clearwater.
Frontier Guardian, 8, 9, 15, 19, 20,-

21, 22, 23.
Frost, Lincoln, 260.'
Frost, Rev. William H., 280.
Fryar, Louis F., 279.
Fulton, A. R., 7.
Fulton, William, 143.
Funk, Ancil L., 381.
Furnas, Mary E., see Furnas, Mrs.

Robert W.
Furnas, Gov. Robert W., 47, 51, 54,

55, 57, 60, 61, 63, 143, 147, 158,
168, 171, 215, 217, 219, 220, 222,
225, 226, 228, 230, 233, 234, 238,
240, 241, 242, 245, 246, 257, 260,

300, 305, 364.
Furnas, Mrs. Robert W., 166, 381.
Furnas, Robert W. By Henry H.

Wilson, 161.
Furnas, Susanna E., see Furnas,

Mrs. Robert W.
Gage, Rev. William D., 139, 140.
Gage county, 63, 64, 159.
Gallatly, Mrs. Margaret, 239.
Ganit, Daniel, 98, 99.
Garber, Gov. Silas, 305.
Garden Grove, 12.
Gardiner, S. Adelbert, 244, 264, 295,

364, 365, 381.
Garrison, William Lloyd, 50.
Garrow, Ernest D., 280.
Garver, Fred B., 285,
Gaslin, Judge William, 108, 241.
Geisthardt, Stephen L., 240, 241,

243, 246, 248, 250, 253, 255, 256,
261, 262, 264, 266, 274, 275, 276,

277, 281, 286, 311.
General Assembly of Iowa, S.
Genoa, 24, 25, 181.

Genoa trip, 339.
Gere, Charles H., 158, 218, 219, 221,

223, 224, 225, 226, 229, 230, 231,

232, 233, 234, 238, 240, 249, 305.
Gere, George, 160.
Gere, Mariel E. C., 160.
Germans, 58.
Giberson, Louis, 337.
Giberson, Mrs. Louis, 337, 366.
Gibson, Lunun C., 240.
Gibson, Nils, 360.
Giddings, Napoleon Bonaparte, 138.
Gilbert, A. W., 368.
Gilbert, A. W., Collection of, 368.
Gilberi, John W., 281, 381.
Gilder, Robert F., 258, 260, 262, 267,

327, 338.
Gillespie, John, 87, 278, 300, 396.
Gillespie, W. M., 197.
Gilman, John A, 138.
Gilman, John K., 138.
Gilmore, Benjamin, 19, 305.
Gilmore, Melvin R., 240, 253, 262,

267.
Gise, Jonas, 28.
Gleim, Philip, 260.
Glenwood (town), 23.
Gline, George, 138.
Godfrey, Alfonso S., 216, 217, 305.
Good Templars lodge, 140.
Goold, T. F., 366.
Goss, Sergeant, 154.
Goudy, Alexander K., 305.
Gould, Charles H., 217, 218, 305.
Gould, Capt. W. H., 228, 230.
Graham, Loyal M., 285.
Grand Army of the Republic, 165.
Grand Island, 12, 52, 54, 55, 56, 58,

181, 185, 186.
Grand Pawnee Indians, 9.
Grange and Farmers' Alliance, 216.
Grant, Dr. Isaac, 160.
Grant, Mathew, 160.
Grant, Ulysses S., 194, 199, 207.
Grasshoppers, 172.
Gray, McConnell S., 259.
Graves, Katherine Leigh, see Shedd,

Katherine L.
Great American Desert,

183.
Great Salt Spring, see Salt Basin.
Great Railroad Migration

into
Northern Nebraska. By J. R.

Buchanan, 25:
Great Salt Lake, 18.
Green, Jesse T., 92, 95, 96, 98, 181.
Greene, Charles, 356, 366.
Greene, Roberė J., 259.
Greene, William L., 217.
Gregory, John S., 102, 104, 105.
Greeley, Gen. A. W., 265.

Greenwood, 337.
Greiss, Theodore, 285.
Grey, Jennie Emerson (Mrs. Rob-

ert), 237, 305.
Griffing, George L., 172.
Griffith, L. J., 239, 360.
Griggs, Bert, 363.
Grover, Captain, 17.
Grummann, Paul H., 279.
Gruver, Lafayette E., 258.
Guenzel, Ernst, 280.
Gwyer, William A, 172.
Hagey, E. Joanna, 285.
Haggard, Mrs. J. A., 363.
Hail, Celia, 137, 140.
Hail, Curran C., 137, 140.
Hail, Floyd, 137.
Hail, Frill, 137.
Hail, Laura, 137, 140.
Hail, Phil, 137.
Hail, Tabby, 137.
Hail, William B., 138, 141.
Hail, William B. & Co., 137.
Haile, Amos, 230, 361.
Haile, Stewart, 362.
Hall, Frank M., 259.
Hall, Mrs. Frank M., 280.
Hall, Harry J., 279.
Hall, Matthew A., 230.
Hall county, 55, 58, 352.
Halldorson, John, 279, 380.
Hamburg, 134.
Hamilton, John, 133.
Hainer, Albert G., 273.
Ilamilton, James W., 259.
Hammond, Ross, 241, 246.
Hanna, James R, 258.
Hannan, William E., 278, 281, 297,

298, 309.
Hanscom, Andrew J., 119.
Hansen, George W., 285.
Hansen, Henry, 240.
Harden, Edward R., 140.
Harden, Fred G., 285.
Hardenbergh, Jacob R., 97, 98, 99.
Hardy, Harvey W., 217, 218.
Hargus, Simpson, 135.
Harmon, William J., 276, 328.
Harmon family, 104.
Harney, Gen. William S., 271.
Harpham, Charles F., 280.
Harrington, Robert B., 172.
Harris, W. R., 360.
Harrison, C. S., 228.
Harrison, J. H., 280.
Harrison, J. P., 144.
Harrison county (Iowa), 17.
Hartig, Rev. Emmanuel, 280.

Hartley, Ellis T., 247, 284, 364.
Hartman, Christian, 305.
Harvey, Augustus F., 84, 85, 86, 87,

95, 365.
Harvey, Robert, 230, 241, 243, 246,

247, 251, 252, 257, 261, 262, 263,
264, 272, 274, 276, 282, 286, 302,

364.
Hascall, Isaac S., 45, 52, 53.
Hasebrook, Albert, 279.
Hastings, Maj. Alfred G., 98, 110.
Hasty, D. W., 230.
Hatcher, I. M., 366.
Hauffnagle, Frank, 346.
Hawke, George W., 280.
Hawke, Robert, 136.
Hawks, Mrs. Nellie, 218.
Hawley, Richard A., 216, 276.
Hawthorne, Joseph J., 239, 328.
Hawthorne, Vincent L., 259.
Hax, Lewis, 141.
Hayden, Dr. F. V., 189, 190, 191.
Hayes county, 271.
Haynes, James B., 280.
Hayward, William, 280, 295.
Headley, W. S., 358.
Heath, Harvey E., 260.
Hebbard, James P., 95, 96, 97, 98.
Hedde, Fred, 52.
Helvey, Joe, 138.
Helvey, Joel, 142.
Hemple, Benjamin, 325, 362, 364.
Hemple, Henry, 239.
Henry, Dr. Charles A., 64.
Henson, Rev. Joseph, 380.
Herring, Carl E., 259.
Hershey, Dr. David, 294.
High, B. Y., 239, 325, 368.
High, B. Y., Collection of, 368.
Hildebrand, Arthur E., 285.
Hildebrand, James G. P., 279.
Hill, J. C., 240.
Hill, James J., 222, 255.
Hindman, A. W., 280.
Hinman, Beach I., 172.
Hirayama, Y., 363.
Historical Society, Nebraska State,

157, 165.
Historical Society, Nebraska State,

Housing of, 218.
"Historical Square,” 247.
History of the Lincoln Salt Basin.

By John H. Ames, 83.
History of the Nebraska Constitu-

tional Conventions, 260.
History of the Nebraska Press, 274.
History of Seward County, 275.
Hitchcock, Gilbert M., 216.
Hitchcock, Phineas W., 216.
Hitchcock county, 248.

Hixon, Andrew, 134, 135.
Hoagland, Henry V., 279.
Hoar, E. Rockwood, 100.
Hodgkins, Milo, 237, 362.
Hodgkins, Warren, 366.
Hollingworth, A. O., 362.
Holt county, 28, 31, 32, 33.
Homer, 335.
Homer Free Press, 332.
Homestead, 30.
Hondesheldt, Mrs., 363.
Hocver, William H., 305.
Hopewell, Melvin R., 172, 277, 300.
Hopkins, A. L., 363, 364, 366, 369.
Hopkins, A. L., Collection of, 366,

369.
Hopkins, Andrew, 90, 99.
Hopt, Charles, 363.
Horticultural Society, State, 165.
Horton, Mrs. F. L., 361.
Horton, John B., 381.
Houseworth, Walter S., 280.
Houseworth, Walter S., Jr., 380.
Houston, Abagail, 170.
Houston, Hal A., 139.
Howard, George E., 240, 241, 243,

246, 247, 251, 252, 253, 255, 256,

261.
Howard, Titus J., 259.
Hoxie, M. B., 29.
Huddart, Edmund, 239, 361.
Hudson, Henry J., 24, 25, 344.
Hukill, Dr. James H., 280.
Hullihan, Snelly, 361.
Humphrey, Fred, 364.
Hunter, Miss Marilla, 287.
Huntington, C. S., 230.
Huntsman's Echo, 25.
Hurd, Elbert C., 276.
Hurd, Leslie G., 276.
Hurst, William, 141.
Hutchinson, Marion, 78.
Hyde, Orson, 9, 19, 21.
liams, Samuel B., 230, 284, 286.
Iler, Peter E., 190.
Immigration, 187.
Immigration Depot, Castle Garden,

N. Y., 187.
Independence (Mo), 21, 127.
Indian bibliography, 324.
Indian pictographs, 335.
Indian songs, 247.
Indian Town, 12, 15, 23, 285.
Ingles, Harry C., 276.
Ingles, J. W., 364.
International Association of Fairs

and Expositions, 165.
lowa City, 59, 154.
Iowa, General Assembly of, 8.
Irrigation convention, Trans-Mis-

souri, 165.

Irrigation, Dawson county, 185.
Izard, Mark W., 119, 120, 121, 202.
Jackett, Mary E., 239.
Jackson, D. F., 113.
Jackson, Frank E, 285.
Jacobs (town), 64.
Jackson county (Mo.), 10.
Jameson, Mr., 138.
Jameson, Jacob, 139.
Jamison, Susanna E., see Furnas,

Mrs. Robert W.
Jefferson county, 159, 350.
Jessen, Paul, 280.
Jewett, Walter K., 285.
Johnson, A. G., 277, 280.
Johnson, President Andrew, 164.
Johnson Bros., 366.
Johnson Bros. collection, 337.
Johnson, Mrs. Elizabeth, 349.
Johnson, Mrs. Emma A., 285.
Johnson, Joseph E., 25.
Johnson, Joseph W., 280.
Johnson, S. V., 277, 280.
Johnson, Thomas, 58.
Jones, Alfred D., 305.
Jones, Cass, 362.
Jones, J. W., 195.
Jones, Will Owen, 237.
Judicial Grafts. By Judge William

Gaslin, 108.
Jules, see Béne, Jules.
Julesburg, 61.
Kane, Elisha Kent, 19.
Kane, Col. Thomas L., 19.
Kanesville, 8, 19, 21, 22, 23.
Kansas-Nebraska Act, 57.
Kansas-Nebraska country, 154.
Kansas State Historical Society,

302.
Karstens, Carsten N., 280, 365.
Kast, John P., 155.
Kavan, R. E., 365.
Kearney, Albert A., 259.
Kearney, Gen. Stephen W., 14.
Kearney, 38, 53, 56, 58, 108, 133,

182, 186.
Keeling, William H., 224.
Kees, John F., 285.
Keifer, Dr. George, 144.
Keith county, 272.
Keiser, Capt. D. L, 228, 230.
Kelley, William R., 218.
Kemmer, John P., 260.
Kemp, James H., 259.
Kempton, Abraham, 276.
Kennard, Thomas P., 48, 51, 58, 59,

87, 396.
Kennedy, Miss, 137.
Kennedy, Mr., 98.
Kennedy, Benjamin E. B., 259.

Kennedy, Howard, Jr., 259.
Kennedy, James A. C., 258.
Kennedy, Capt. James, 228, 239.
Kennedy, Saralı, 140.
Kennedy, William J., 228, 230.
Keokuk (Iowa), 119.
Keya Paha county, 31.
Keyes, Harlow W., 259.
Kimball, Heber C., 20.
King, Milo D., 259.
Kingsley, Anna M. B., 285.
Kinnikinic, 67.
Kirkpatrick, E. A., 359.
Kirkpatrick, Howard, 248.
Kirkpatrick, Samuel W., 172.
Kitchen, Aldridge D., 380.
Kitchen, James B., 262.
Kitdredge, William F., 144.
Knight, John, 363.
Knight, Robert E., 98.
Knotts, Mrs. Minnie P., 247, 261,

322.
Knox county, 31.
Kountze, Herman, 262, 305.
Kyne's Bluff, 336.
Ladd, Mrs. Walter M., 280.
Laird, James, 172.
Lake, Judge George B., 98, 99, 112,

234.
Lamb, Charles, 305.
Lambert, Clement, 79.
Lambertson, Genio M., 231, 300,

305.
La Master, Joseph E., 231, 305.
Lamoni (Iowa), 24.
Lamuel, Joseph, 360.
Lancaster (town), 66.
Lancaster county, 85, 89, 102, 103,

108, 159.
Lane, Arthur W., 260.
Lantern slides, 325.
Larson, Mrs. Hannah, 360.
LaSelle, Mrs. Henry A., 279.
Latta, James P., 363.
Latter Day Saints, see Mormons.
Lauer, J. Dan, 141.
Laurel, 331.
Lavender, Luke, 66.
Lawrence, William, 100.
Laws, Gilbert L., 223.
Leach, A. J., 218.
Leaming, Capt. Silas T., 77, 228,

230, 305.
Leary, C L. L., 158.
Learned, Myron L., 237, 295.
Learned Spear, 327.
L'eau-qui-court, see Rivers, Nio-

brara.
Leavenworth, 67,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »