Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

GRAMMAR SCHOOL READER

BOOK FOUR

BY

WILLIAM H. ELSON

SUPERINTENDENT OF SCHOOLS, CLEVELAND, OHIO

AND

CHRISTINE KECK
PRINCIPAL OF SIGSBEE SCHOOL, GRAND RAPIDS, MICA,

SCOTT, FORESMAN AND COMPANY

CHICAGO NEW YORK

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

PAGE

..325

327

330

.333
..334
..336

339
342

344
..346

.350

..353

..355
..356

.358
..361

.363
..366

.367
..370
.371
374
375
376
377
.383
..385

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »