Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

(4)

Dr.
1810
4th mo. 7To Sundries

10 do.

D. c.

D. ic.

Thomas Lawson,

Contra Cr.
1810
8125| 5th mo. 20 By a bill on James Dixon,

15 Tobacco

By acct. folio 1 Ledger B 13393

1810 Dr. 4th mo. 25 To Sundries 5

[graphic]

Cr.

(5) Dr.

1810 5th mo. 26 To Sundries 12 181 Lump Sugar

Mary Shields,

Contra
1810
1 22 12 mo. 24|By cash in full
273

Dr. 6th mo. 3To Sundries 7

1810

28 do. 11 15 Cash in full

1810

Dr.

5th mo. 10 To Sundries,

(6)

Dr. 1810 7th mo. 3 To Sundries

D.

Fanny Dawson,

Contra 1810) 1113 12 mo 22 By cash in full

Cr.

D. c. 11,13

[ocr errors]

1810

Dr. 7th mo. 10 To Sundries

1810 Retail, Cr. 12 mo. 24 By a bill

99 30 By acct. folio 2 Ledger B 100

199 30

[blocks in formation]
[graphic]
[graphic]

Dr.

Contra Cr.

D. C.
By acct. folio 2 Ledger B 14129

1810 8th me. 21 To Sundries

Conrad Compound, D. C.

1810 141 29

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »